Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Sökträffar

1177 Vårdguidens e-tjänster

Med 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du ha kontakt med dina patienter över internet på ett säkert och tidseffektivt sätt. Om e-tjänsterna samt support.

ARV-portalen 2

E-tjänst som används av privata vårdgivare för att registrera och rapportera utförd vård. Information om inloggning och support.

Avstämningsfunktionen

E-tjänst där vårdgivare kan följa upp status för vårdhändelser i några av Stockholm läns landstings övriga e-tjänster och system. Avstämningsfunktionen finns tillgänglig via Vårdfaktura.

Beställningsportalen

Ett webbaserat förskrivningsstöd för hjälpmedel till personer med olika funktionsnedsättningar. Information om behörighet, inloggning och support.

CAKnet

Journalsystem för leverantörer av ambulanssjukvård inom Stockholms läns landsting.

Centrala väntetidsregistret, CVR

IT-stöd som används för att mäta tillgängligheten i vården. I databasen registreras väntetider och väntande patienter. Tekniska beskrivningar samt information om CVR-koder.

DRG-grupperaren

Applikation som är öppen för samtliga som har vårdavtal med Stockholms läns landsting. Den riktar sig till professionella kodare och DRG-controllers.

E-frikort webbapplikation

I webbapplikationen kan vårdgivare logga in och göra elektronisk hantering av högkostnadsskydd och frikort för besök i den öppna sjukvården inom Stockholms läns landsting.

Elektroniska katalogen, EK

Elektroniska katalogen, EK innehåller uppgifter om personer, funktioner, enheter och verksamheter som har ett avtal med SLL.

EQ-5D

Ett standardiserat frågeformulär som används för att mäta hälsorelaterad livskvalitet.

E-recept

En tjänst som gör att vårdgivaren kan skicka recept elektroniskt till apoteket från sitt journalsystem. Elektronisk makulering är också möjligt att göra.

E-remiss

E-remiss innebär att vårdgivare kan skicka och ta emot allmänremisser. I dagsläget kan e-remisser bara skickas mellan vårdgivare inom samma journalsystem.

Faktureringsunderlag läkemedel, FUL

E-tjänst för vårdgivare inom öppenvården med ett eget betalningsansvar för läkemedel. FUL finns tillgänglig via e-tjänsten Faktureringsunderlag medicinsk service, FUMS.

Gemensamt vårdregister, GVR

System för att samla besök, vårdtillfällen, typ av vårdkontakt och diagnoser. Informationen i GVR används som underlag för ersättning och uppföljning.

HEJ

E-tjänst som används för att kontrollera fakturaunderlaget för utförd vård som har inrapporterats i några av Stockholms läns landstings övriga e-tjänster. Behörighet, inloggning samt användarstöd.

HändelseVis

I webbtjänsten kan medarbetare rapportera vård-, arbetsmiljö-, labb- och miljöavvikelser. Systemet gör det möjligt för vården att analysera och följa upp avvikelser.

Infektionsverktyget

Infektionsverktyget är ett nationellt IT-stöd för att dokumentera, lagra och återkoppla information om vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning.

Intygstjänsten - elektroniska intyg

Olika intyg kan överföras digitalt via Intygstjänsten. Förskrivare når tjänsten via journalsystem, invånarna via 1177.se Arbetet har kommit olika långt i olika landsting.

Janusinfo

Webbplats med icke-kommersiell läkemedelsinformation och informationskanal för Stockholms läns läkemedelskommitté.

Janusmed

Stockholms läns landstings kunskaps- och beslutsstöd för säkrare läkemedelsanvändning.

Janusmed amning

Ett kunskapsstöd som ger generella rekommendationer för när ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern genomgår läkemedelsbehandling.

Janusmed integrerad

Ett beslutsstöd i journalsystemet som signalerar varningar om patientens ordinerade läkemedel, baserat på ålder och kön.

Janusmed interaktioner

Ger information om interaktioner mellan läkemedel. Du får också förslag på hur interaktioner som finns kan hanteras för att undvika oönskade effekter.

Janusmed kön & genus

Janusmed kön & genus är ett beslutsstöd som ger förskrivare strukturerad information om köns- och genusaspekter på läkemedelsbehandling.

Visar 1-30/73