Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Nyttan med tjänsten

Patienterna kan genom Journal via nätet få tillgång till viss information ur sina journaler. Att ta del av journalinformation kan stärka patientens delaktighet i sin vård och kan även ge bättre vårdresultat.

Vilken information visas i Journalen och från när

I ett första steg kommer patienter att kunna ta del av

  • journalanteckningar
  • labanalyser klin/kemlabb 
  • diagnoser samt
  • få en överblick av tidigare och planerade vårdkontakter.

Under kommande år kommer tjänsten att utvidgas och utvecklas. På grund av tekniska begränsningar kommer inte all journalinformation att visas. Den äldsta journalinformation som visas från anslutna verksamheter är i de flesta fall från 1 januari 2016, men undantag finns både framåt och bakåt i tiden.

I december 2017 ska Journal via nätet vara införd i Stockholms län hos landstingsägda och privata vårdgivare som använder journalsystemen TakeCare och Obstetrix (för mödravård). Capio S:t Göran som använder Cambio Cosmic har gått över från tjänsten Vårdhändelser till Journal via nätet. 

Införandet sker stegvis i samspel med vårdgivarna.

Vem kan läsa information i Journal via nätet

  • Personer över 18 år kan läsa information ur sin egen journal.
  • Vårdnadshavare kan läsa sina barns journalinformation via sin egen inloggning tills barnet fyller 13 år.
  • Vuxna som utsetts till ombud för annan vuxen. (Ombud utses i menyn Ombud & loggar/Dela journal när man är inloggad i Journalen.)

Blankett för försegling av Journalen; helt eller delvis

Det är möjligt att försegla journalinformation från en viss vårdenhet så att information från den mottagningen/avdelningen inte syns i journal via nätet. Vårdpersonal gör detta med blanketten "Försegling och upplåsning av försegling" nedan. I blanketten anges vilken eller vilka enheter som ska förseglas. En specifik tidsperiod kan också väljas.

Patienter kan själva försegla hela sitt konto i Journalen och därmed stänga all åtkomst till journal via nätet, både för sig själv och för eventuella ombud. Detta görs i menyn Alternativ/Försegla konto när hen är inloggad i Journalen. Patienten kan inte själv ta bort förseglingen, utan det görs av vårdpersonal med blanketten "Försegling och upplåsning av försegling" nedan.

Patient som vill försegla sitt konto i Journalen, och därmed stänga all åtkomst till journal via nätet, men inte kan eller vill göra det själv kan få hjälp av vårdpersonal som då använder blanketten nedan.

Obs! En försegling av information i Journalen är inte detsamma som en spärr i journalsystemet. Journalinformation som är spärrad i journalsystem syns inte i journal via nätet.

Blankett för blockering om åtkomst är till men för patient

Om det är till men för patienten att ha åtkomst till sin journal via nätet kan patientens access blockeras på initiativ av sjukvården. Då anges vilken eller vilka enheter som ska blockeras (alternativ hela Journalen). En tidsperiod kan också väljas. Det görs på blanketten nedan.

Om ett barn har sekretesskydd (skyddat id) fungerar inte funktionen att ta bort vårdnadshavare eftersom det inte finns någon koppling i personuppgiftsregistret mellan barn och vårdnadshavare. Blanketten för att blockera (försegla på vårdens initiativ) ska då användas. Barnets hela journal måste blockeras/förseglas.

Blanketter för vårdnadshavares och barns utökade åtkomst

Vårdnadshavare kan läsa sina barns journalinformation via sin egen inloggning tills barnet fyller 13 år. Verksamhetschef kan, efter samråd med vårdnadshavare och barn, ge vårdnadshavare förlängd åtkomst till Journalen även efter det att barnet fyllt 13 år.

Barn mellan 13 och 18 år kan efter samråd få åtkomst till sin journal via nätet.

I vissa fall kan sekretess gälla mot vårdnadshavaren. För att då försegla åtkomst till journal via nätet används blanketten nedan.

Blankett för att utse ombud

En vuxen kan utse en annan vuxen som ombud. Det kan hen göra själv i menyn Ombud & loggar/Dela journal när man är inloggad i Journalen.

Den som vill utse någon som ombud, men inte kan eller vill göra det själv, får hjälp av vårdpersonal som använder blanketten nedan. Patienten ska själv uttrycka att ombudet ska få direktåtkomst, och det förutsätter att patienten har förmåga att göra ett grundat ställningstagande till samtycke. I andra fall ska vårdgivaren inte medverka till att ge direktåtkomst via ombudsfunktionen.

Blanketten används även till att ta bort ombuds tillgång till journal via nätet.

Stödmaterial för vårdgivare vid anslutning till tjänsten

Översikt - allt du behöver veta när ni ansluter till tjänsten

Presentation av tjänsten (ppt) - stöd vid informationsmöte

Frågor och svar för vårdpersonal

Allmänna riktlinjer för e-tjänsten Journal via nätet - oavsett journalsystem

Riktlinje vid begäran om att dela ut direktåtkomst till ombud

Tillämpningar och kompletteringar för e-tjänsten Journal via nätet

Information till patienten

Det finns både tryckt och digital information. Materialet kan beställas eller laddas ner. Klicka på länkarna nedan eller gå till informationsmaterialsidan vardgivarguiden.se/infomaterial och beställ eller ladda ner.

Affisch avsedd för väntrum och liknande utrymmen.

Informationsblad som patienten/invånaren kan ta med sig.

Engelskt informationsblad som patienten/invånaren kan ta med sig.

Bild avsedd för bildskärm i väntrum.

På 1177 Vårdguiden finns information för patienter/invånare om Journal via nätet.

När patienten är inloggad i tjänsten kan hen läsa information under fliken Mer information.

Kontakt

Avdelningen e-hälsa och strategisk IT