Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Nyttan med tjänsten

Patienterna kan genom Journal via nätet få tillgång till viss information ur sina journaler. Vad de kan se beror på om de fått vård i Stockholms län eller om de även fått vård i andra landsting. Att se information ur journalen kan stärka patientens delaktighet i sin vårdprocess och kan även leda till ökad kvalitet i vården.

Vilken information visas och från när

I ett första steg kommer patienter att kunna ta del av journalanteckningar, labanalyser klin/kemlabb och diagnoser samt få en överblick av tidigare och planerade vårdkontakter. Under kommande år kommer tjänsten att utvidgas och utvecklas. På grund av tekniska begränsningar kommer inte all journalinformation att visas. Den äldsta journalinformation som visas från anslutna verksamheter är i de flesta fall från 1 januari 2016, men undantag finns både framåt och bakåt i tiden.

Stödmaterial för vårdgivare vid anslutning till tjänsten

Översikt - allt du behöver veta när ni ansluter till tjänsten

Presentation av tjänsten (ppt) - stöd vid informationsmöte

Frågor och svar för vårdpersonal

Allmänna riktlinjer för e-tjänsten Journal via nätet - oavsett journalsystem

Riktlinje vid begäran om att dela ut direktåtkomst till ombud

Tillämpningar och kompletteringar för e-tjänsten Journal via nätet

Blanketter för hantering av undantag för direktåtkomst

Information till patienten

Det finns både tryckt och digital information. Materialet kan beställas eller laddas ner. Klicka på länkarna nedan eller gå till informationsmaterialsidan vardgivarguiden.se/infomaterial och beställ eller ladda ner.

Affisch avsedd för väntrum och liknande utrymmen.

Informationsblad som patienten/invånaren kan ta med sig.

Engelskt informationsblad som patienten/invånaren kan ta med sig.

Bild avsedd för bildskärm i väntrum.

På 1177 Vårdguiden finns information för patienter/invånare om Journal via nätet.

När patienten är inloggad i tjänsten  kan hen läsa information under fliken Mer information.

När, vilka och hur

I december 2017 ska Journal via nätet vara införd i Stockholms län hos landstingsägda och privata vårdgivare som använder journalsystemen TakeCare och Obstetrix (för mödravård). Capio S:t Göran som använder Cambio Cosmic har gått över från tjänsten Vårdhändelser till Journal via nätet. 

Införandet startade i november 2016 och sker stegvis i samspel med vårdgivarna.

Patientens tillgång till Journal via nätet

Patienterna når tjänsten genom att logga in med e-legitimation på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Kontakt

Avdelningen e-hälsa och strategisk IT