Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Janusmed njurfunktion är ett kunskapsstöd för ordination av läkemedel vid nedsatt njurfunktion för patienter över 18 år. Dels ges stöd till beräkning av njurfunktion och dels ges evidensbaserade rekommendationer för dosering av läkemedel, anpassade efter framräknad grad av njursvikt.

Målgruppen är läkare, sjuksköterskor och apotekare inom hälso- och sjukvården i Sverige, som ordinerar läkemedel och/eller genomför läkemedelsgenomgångar.

Janusmed njurfunktion innehåller evidensbaserade rekommendationer om läkemedelsdosering baserade på patientens beräknade njurfunktion. Dessutom finns uppgifter om njurpåverkan per läkemedelssubstans. Innehållet produceras av Medbase, Finland, och anpassas och tillhandahålls av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting.

Som en del av Janusmed integrerad hämtas automatiskt aktuell information (P/S-kreatinin, ålder och kön) från journalsystemet och ett relativt eGFR (estimerad glomerulär filtrationshastighet) visas i knappraden när läkemedelsmodulen öppnas. Vid klick på knappen visas patientens aktuella läkemedel, klassificerade efter graden av njurpåverkan. Patientens beräknade njurfunktion ligger till grund för föreslagna dosrekommendationer. Vikt och längd kan matas in för bestämning av absolut eGFR.

Janusmed njurfunktion finns i Stockholms läns landsting, Region Gotland, Landstinget Dalarna och Region Norrbotten, som en del i beslutsstödet Janusmed integrerad i journalsystemen TakeCare och VAS.

Mejla till e-tjanster@sll.se om du vill få tillgång till Janusmed njurfunktion. Mer information om krav och förutsättningar hittar du i dokumentet Frågor och svar om Janusmed njurfunktion, under rubriken Informationsmaterial.

Full funktionalitet via webben

Vårdgivare inom Stockholms läns landsting och Region Norrbotten kan även nå Janusmed njurfunktion via webben (inom SLLnet och Sjunet). Via denna ingång får du tillgång till full funktionalitet. Utöver kreatinin används också cystatin C-eGFR, längd och vikt som underlag för njurfunktionsberäkning. Aktuella patientuppgifter och läkemedel matas in manuellt.

Utbildning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen tillhandahåller en e-utbildning om Janusmed njurfunktion och hur rekommendationerna ska tolkas. Utbildningen finns i  SLL:s kunskapsportal Lärtorget och är kostnadsfri.

Så här hittar du till kursen:

  • Logga in i Lärtorget eller välj att gå e-kursen på öppna sidan
  • Skriv in "Janusmed njurfunktion" i sökrutan för kurskatalogen, klicka på sök
  • En ny vy öppnas
  • Klicka till höger i bilden på länken "Läs mer och gå kursen"

Informationsmaterial

Kontakt