Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Syftet med Infektionsverktyget är att förebygga vårdrelaterade infektioner, förbättra följsamhet till behandlingsrekommendationer samt att minska bruket av bredspektrumantibiotika.

Vid varje ordination av antibiotika måste förskrivaren registrera en ordinationsorsak. Från journalsystemet överförs sedan ordinationsorsak, diagnos, åtgärdskoder, riskfaktorer och vårdtillfälle till en nationell databas kallad Rapportverktyget. Ur Rapportverktyget kan sedan varje verksamhet skapa underlag som används till det egna förbättringsarbetet för att minska de vårdrelaterade infektionerna och öka följsamheten till antibiotikariktlinjerna. Allt i syfte att öka patientsäkerheten.

I Stockholms län finns verktyget i journalsystemen TakeCare och Cosmic.

Mer information om Infektionsverktyget finns på Ineras webbplats:

Om vårdrelaterad eller samhällsförvärvad infektion

Utbildning i Infektionsverktyget

E-lärandeutbildningar om Infektionsverktyget finns i SLL:s lärplattform Lärtorget. Utbildningarna är kostnadsfria och tillgängliga för alla.

Obs! Filmen "Registrera ordinationsorsak i Infektionsverktyget" är gjord för användare av journalsystemet TakeCare.

Kontakt

För mer information om hur du kan börja använda Infektionsverktyget, kontakta

Ann Tammelin | Överläkare

Vårdhygien