Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Hela samhället digitaliseras. Invånarna förväntar sig att kunna ha kontakt med vården på flera olika sätt. Digitala vårdmöten kan vara ett bra komplement till annan vårdkontakt. Vi möter patienter där de är och erbjuder en mer flexibel vård. Digitala vårdmöten kan möjliggöra nya arbetssätt inom vården.

Programmet Digitala Vårdmöten inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen skapar förutsättningar för alla vårdgivare att öka användningen av digitala vårdmöten.

Vad händer 1 januari 2018?

Det kommer att ges möjlighet att integrera videomöten som en del av det reguljära vårdutbudet.

I förfrågningsunderlaget för Husläkaravtalet som gäller från och med 1 januari finns möjlighet för vårdgivare att få ersättning för videomöten.

Riktlinjer för digitala vårdmöten

Riktlinjerna är en vägledning för dig som vårdgivare, för att säkerställa att digitala vårdmöten följer de regelverk som finns för bland annat säkerhet, teknisk integration och juridik. Riktlinjerna gäller från och med den 1 januari 2018.

Riktlinjer för digitala vårdmöten

Riktlinjer för digitala vårdmöten gäller i ett första skede för husläkarverksamheter som bedriver vård på uppdrag av Stockholms läns landsting. Riktlinjerna beskriver de krav och förutsättningar som vårdgivare ska följa när digitala vårdmöten erbjuds.

Nationellt integrationsramverk för digitala vårdmöten

Beslut för programmet Digitala Vårdmöten fattades i Hälso- och sjukvårdsnämnden den 19 december. Varje vårdgivare tecknar själv avtal med en leverantör av en videotjänst som anpassats till det nationella ramverket. Vårdgivaren ansluter sedan sin videotjänst till 1177 Vårdguidens e-tjänster.

För vårdgivare ger ramverket:

 • stöd i utformning av videotjänst för att anpassas till nationella tjänster och integrering med andra verksamhetssystem
 • stöd i utformning av videotjänst för god följsamhet till lagkrav
 • möjlighet till egen kravställning för funktioner i videotjänsten och snabb utveckling

Som vårdgivare kräver digitala vårdmöten ett engagerat förhållningssätt som förutsätter kunskap om kraven som ställs enligt Patientdatalagen och andra regelverk. Integrationsramverket och riktlinjerna ska ses som ett stöd för vårdgivare som vill erbjuda videomöten till sina patienter på ett säkert sätt.

Det nationella integrationsramverket för digitala vårdmöten finns tillgängligt på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Det som är aktuellt för videomöten i SLL är huvuddokumentet.

 • Allmän beskrivning
 • Bilaga 1 – Krav anslutande videoleverantör
 • Bilaga 2 - Verksamhetssystem Tidbokning

Förutsättningar

Förutsättningar för att en verksamhet ska kunna komma igång med videomöten:

 • avtal med leverantör av en videotjänst
 • anslutning till 1177 Vårdguidens e-tjänster
 • vissa systemkrav eller förändringar i journalsystem kan bli nödvändiga för att kunna integrera video

Hur kan ni förbereda er?

 • Se över behovet i er verksamhet. Vilka patientgrupper har ni? I vilka situationer passar videomöten i er verksamhet?
 • Starta en dialog med en leverantör som kan anpassa sin videotjänst till ramverket och era behov.

Genomfört pilotprojekt - Videomöten

2017 genomfördes ett projekt för att testa användningen av videomöten i primärvården. Nio husläkarmottagningar deltog. Läs resultatrapporten och delrapporterna.

Kontakt

Har du frågor och vill komma i kontakt med oss som arbetar med digitala vårdmöten?
E-post: videomote.hsf@sll.se

För frågor om riktlinjer exklusive teknisk lösning, kontakta:

Sofia Clarin | Avtalshandläggare

Allmänmedicin och geriatrik, Avdelningen för närsjukvård

Texten på denna sida uppdateras löpande i takt med att programmet Digitala vårdmöten tar fram delleveranser.