Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Vad är slutenvårdsdos?

Slutenvårdsdos är maskinell dosdispensering av läkemedel för slutenvård, ASIH eller annan vård där vården ansvarar för patientens läkemedelsanvändning. Tabletter och kapslar förpackas för varje patient och doseringstillfälle i dospåsar. På varje påse finns patientens namn och ID, läkemedelsnamn med styrka och dos, intagsdatum och intagstid. Sjuksköterska kompletterar med övriga läkemedel som patienten ska ha.

Syftet med slutenvårdsdos är att öka säkerheten vid läkemedelshanteringen. 

Avrop slutenvårdsdos

Avtalet med ApoEx kan avropas av samtliga verksamheter som har vårdavtal med SLL och som bedriver slutenvård, Avancerad Sjukvård I Hemmet (ASIH) eller annan vårdform där slutenvårdsdos bedöms som lämplig. 

För att kunna beställa slutenvårdsdos måste verksamheten använda TakeCare som journalsystem, vara registrerad i EK, ha lagt upp ett läkemedelsförråd typ slutenvårdsdos i EK och ha ordnat ev. transport från leveransplats till verksamheten.

Vid intresse av att införa slutenvårdsdos kontakta ApoEx i god tid för avstämning kring önskat startdatum.

I manualen slutenvårdsdos (se nedan) finns en checklista för aktiviteter inför uppstart som kan användas som stöd vid införande. I manualen beskrivs hur slutenvårdsdostjänsten fungerar. Varje verksamhet behöver komplettera sina lokala rutiner/instruktioner med slutenvårdsdos.

Det finns även presentationsmaterial framtaget som både beskriver tjänsten och det praktiska handhavande i TakeCare.

Senast 3 veckor före start skickas avropsavtal underskrivet av behörig företrädare för verksamheten med kompletta och korrekta uppgifter till funktionsansvarig, se nedan. Avropsavtal skickas i original per post alternativt som inskannad PDF via mail till funktionsansvarig.

Kontakt

Kontakt för vårdgivare

ApoEx slutenvårdsdos
08-124 433 65, klockan 8-17.
08-123 136 00 (knappval 2), endast vid akuta leveransförfrågningar efter klockan 17.

Funktionsansvarig