Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Stockholms läns landsting, Kommunförbundet för Stockholms län (KSL) och representanter för kommuner i Stockholms län, arbetar kontinuerligt fram överenskommelser kring områden där landstinget och kommunerna måste samverka. Överenskommelserna innehåller riktlinjer för hur vårdgivaren ska samverka med kommunerna.

Överenskommelserna föreslås av hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Kommunförbundet Stockholms län, därefter godkänns de av hälso- och sjukvårdsnämnden och de enskilda kommunerna. Överenskommelserna gäller i varje enskild kommun när kommunen beslutar att säga ja till dem.

Kommunernas beslut för de olika överenskommelserna kan följas på Kommunförbundet Stockholms Läns, KSL, webbplats.

Äldre

Delöverenskommelser:

  • Samverkan mellan läkarorganisation/läkare och kommunfinansierad hälso- och sjukvårdsorganisation/personal i särskilt boende för äldre (reviderad)
  • Samverkan för Individuell nutritionsbehandling i särskilt boende för äldre (ny)
  • God läkemedelsanvändning för äldre – gemensam målbild (ny)
  • Kostnadsfördelning för medicintekniska produkter i särskilt boende för äldre (ej reviderad)
  • Kostnadsfördelning för läkemedel och läkemedelsnära produkter i särskilt boende för äldre i Stockholms län (ej reviderad).

Missbruksvård

Psykisk sjukdom/psykisk funktionsnedsättning

Barn i behov av särskilt stöd (BUS)

Boende med särskilt stöd och daglig verksamhet

Egenvård

Habilitering och rehabilitering

Andningshjälp

In- och utskrivning i slutenvård

Medicinsk fotvård och logopedi

SLL och Stockholms stad

Stockholms läns landsting och Stockholms stad har en överenskommelse som gäller:

Samarbetsprojekt

Origo

Origo är ett resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld, ett samarbete mellan Stockholms läns landsting och alla kommuner och Polismyndigheten i Stockholms län.

Kontakt för vårdgivare

Relaterad information

WebCare

E-tjänst för sjukhus, primärvård, socialtjänst i Stockholm för att samordna vårdplaneringen för en patient. Behörighet, utbildning, beställning av åtkomstloggar, support.