Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Tekniska problem på webbplatsen

Just nu har vi har tekniska problem med listsidorna på webbplatsen i samband med uppgradering av plattformen. Vi beklagar eventuella störningar och arbetar på att hitta en lösning så snart som möjligt.

Sökträffar

Basala hygienrutiner - vad ingår?

I Stockholms läns landstings basala hygienrutiner för vårdpersonal ingår arbetskläder, rengöring och skyddsutrustning.

I Stockholms läns landstings basala hygienrutiner för vårdpersonal ingår arbetskläder, rengöring och skyddsutrustning.

Biobanker i hälso- och sjukvården

Lagen om biobanker i hälso- och sjukvården reglerar hur biologiskt material från människa får användas för vissa ändamål.

Lagen om biobanker i hälso- och sjukvården reglerar hur biologiskt material från människa får användas för vissa ändamål.

FoUU-strategi

Forskning, utveckling och utbildning (FoUU) i Stockholms läns landsting är i hög grad inriktad på de stora folksjukdomarna eller områden där stora behov finns av att förbättra vården.

Jämställdhetspolicy

Strategier för jämställdhetsarbetet inom Stockholms läns landsting omfattar utbildning, utvecklingsarbete och uppföljning.

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Föreskriften innehåller bestämmelser om kvalitet och patientsäkerhet för vårdgivare inom hälso- och sjukvård, verksamheter inom socialtjänsten och LSS.

Föreskriften innehåller bestämmelser om kvalitet och patientsäkerhet för vårdgivare inom hälso- och sjukvård, verksamheter inom socialtjänsten och LSS.

Läkemedelsstrategin i SLL

Dagens läkemedelsanvändning i Stockholms läns landsting samt strategi och målbild för förbättrad läkemedelsanvändning under åren 2013-2017.

Mediemedverkan - riktlinjer

Vårdgivaren ska i detta sammanhang, liksom vid alla andra vårdkontakter, bemöta patienter och anhöriga med en god etik och stor respekt.

Miljöutmaning 2016

Miljöpolitiskt program för alla utförare som har avtal med Stockholms läns landsting. Innehåller de miljömål som ska vara uppnådda 2016.

Offentlighets- och sekretesslagen

Här finns regler om tystnadsplikt och sekretess inom den allmänna hälso- och sjukvården.

Här finns regler om tystnadsplikt och sekretess inom den allmänna hälso- och sjukvården.

Patientskadelagen

Enligt patientskadelagen ska alla vårdgivare vara försäkrade. En patient som blir skadad genom vården kan begära ersättning från försäkringen.

Policy för innovation och digitalisering

Innovation och digitalisering är viktiga verktyg, metoder och förhållningssätt för att nå framgång i utvecklingen av landstingets kärnverksamheter och nå landstingets övergripande mål. 2016-11-14

Receptregister

Lagen reglerar hanteringen av uppgifter i apotekens receptregister.

Lagen reglerar hanteringen av uppgifter i apotekens receptregister.

Tolkpolicy

Vid behov ska en tolk anlitas inom hälso- och sjukvården och tandvården när någon inte behärskar svenska språket. Det gäller också när någon är allvarligt hörsel- eller talskadad.

Vård i dialog - policy

Att patienten medverkar vid och tar ansvar för vård och behandling är väsentligt för ett gott vårdresultat.

Visar 1-30/65