Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Sökträffar

Allergologi, specialiserad

Utredning och behandling av allergiska besvär för vuxna utanför primärvård, högspecialiserad- och akut vård. Ansökningshandlingar, godkända vårdgivare, rapporteringsanvisningar, kontaktuppgifter.

 • Vårdval Stockholm

Allmän barn- och ungdomstandvård

Vårdvalet gäller undersökning, akutvård och fullständig allmäntandvård för barn och unga mellan 0 och 21 år. Ansökningshandlingar, godkända vårdgivare, rapporteringsanvisningar, kontakt.

 • Vårdval Stockholm

Armprotesmottagning

Uppdrag och målgrupp, vårdgivare med vårdavtal, rapporteringsanvisningar, kontakt. Armprotesmottagningen är en specialistfunktion för personer med behov av övre extremitetsproteser i Stockholms län.

Avancerad sjukvård i hemmet, ASiH

Vårdvalet gäller komplexa, symptomlindrande och medicinska insatser dygnet runt i hemmet. Ansökningshandlingar, ASiH-vårdgivare, rapporteringsanvisningar, ansvarig handläggare, övrig...

 • Vårdval Stockholm

Avtal med akutsjukhusen

Omställningsavtal för de landstingsägda akutsjukhusen Danderyds sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, S:t Eriks Ögonsjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje Sjukhus samt för Capio S:t Görans...

 • Akutsjukhusavtal

Barnavårdscentral

Vårdvalet gäller grundläggande barnhälsovård och riktar sig till barn mellan 0 och 6 år, äldre barn som ännu inte har börjat förskoleklass samt asylsökande och gömda barn.

 • Vårdval Norrtälje

Barnavårdscentral, BVC

Vårdval BVC gäller barnhälsovård i enlighet med barnhälsovårdens basprogram. Ansökningshandlingar, godkända vårdgivare, kontaktuppgifter och rapporteringsanvisningar.

 • Vårdval Stockholm

Barnmorskemottagning

Vårdvalet riktar sig till gravida eller nyligen förlösta kvinnor som behöver stöd för familjeplanering och ska erbjuda insatser för att förebygga och behandla sexuellt överförbara sjukdomar.

 • Vårdval Norrtälje

Barnmorskemottagning/ Mödravårdscentral

Graviditetsövervakning och eftervård, familjeplanering, gynekologisk cellprovtagning, prevention och behandling av STI. Ansökningshandlingar, kontakt, godkända vårdgivare, rapportering.

 • Vårdval Stockholm

Barn och unga med psykisk ohälsa

Tilläggsuppdrag till husläkarmottagning och barn- och ungdomsmedicinsk mottagning. Omfattar barn och unga 0-17 år med symtom på psykisk ohälsa och med risk att få en psykisk sjukdom.

 • Vårdval Stockholm

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar

Planerad och oplanerad vård på specialistnivå, som inte kräver akutsjukhusets resurser för barn och unga. Ansökningshandlingar, godkända vårdgivare, ersättning och rapporteringsanvisningar.

 • Vårdval Stockholm

Beroendevård för unga

Beroendevård för ungdomar på specialistnivå. Uppdraget omfattar akut och planerad, öppen och sluten vård. Rapporteringsanvisningar och kontakt för vårdgivare.

Beroendevård för vuxna

Uppdragsbeskrivning, uppföljning och rapportering för uppdrag inom specialiserad beroendevård för vuxna.

Centrum för cancerrehabilitering

Centrum för cancerrehabilitering erbjuder vuxna patienter som trots insatser på sjukhuset eller i primärvården har kvarstående behov av rehabilitering.

Fotsjukvård

Vårdvalet gäller medicinsk fotsjukvård i öppenvård och riktar sig till personer i Stockholms län med behov av fotbehandling.

 • Vårdval Norrtälje

Fotsjukvård

Vårdvalet gäller fotsjukvård i öppenvård för personer med behov av fotbehandling. Ansökningshandlingar, godkända vårdgivare, kontaktuppgifter och rapporteringsanvisningar.

 • Vårdval Stockholm

Fysioterapi - specialiserad

Vårdvalet gäller specialiserad fysioterapi med prioritet av patienter som kommer direkt från slutenvården. Ansökningshandlingar, godkända vårdgivare, kontakt, rapporteringsanvisningar.

 • Vårdval Stockholm

Fysioterapi - specialiserad

Vårdvalet gäller sjukgymnastinsatser på mottagning och enstaka hembesök. Målgruppen består av personer i Norrtälje kommun och övriga Stockholms län med behov av rehabilitering.

 • Vårdval Norrtälje

Förlossning

Vårdvalet gäller planerad och akut vård för gravida och nyförlösta kvinnor samt de nyfödda barnen. Ansökningshandlingar, godkända vårdgivare, kontakt och rapporteringsanvisningar.

 • Vårdval Stockholm

Geriatrisk specialistvård

Uppdrag och målgrupp för geriatrisk vård, vårdgivare som har avtal med SLL och geografisk områdesindelning, remittering, uppföljningsplan, rapporteringsanvisningar och fakturering.

Gynekologi, specialiserad

Vårdvalet gäller utredning och behandling av gynekologiska sjukdomar och besvär. Ansökningshandlingar, checklistor, godkända vårdgivare, kontaktuppgifter och rapporteringsanvisningar.

 • Vårdval Stockholm

Gåskola

Uppdrag och målgrupp, vårdgivare med avtal, rapporteringsanvisningar, kontakt. Gåskolan är ett specialistcenter för personer med behov av nedre extremitetsproteser i Stockholms län.

Habiliteringsläkaren

Uppdragsbeskrivning och kontakt. Habiliteringsläkaren är en del av uppdraget för Habilitering & Hälsa, SLSO. Uppdraget är att stärka den medicinska vården för vuxna personer med funktionsnedsättning i...

Habiliteringsteam för vuxna

Läkarledd habilitering för vuxna med rörelsenedsättning och/eller utvecklingsstörning lokaliserad vid Huddinge sjukhus.

 • Akutsjukhusavtal

Hudsjukvård i öppenvård, specialiserad

Vårdvalet gäller utredning och behandling av hudsjuksjukdomar och besvär för vuxna och barn i öppenvård. Ansökningshandlingar, godkända vårdgivare, kontaktuppgifter, rapporteringsanvisningar.

 • Vårdval Stockholm

Husläkarverksamhet

All viktig information för dig som arbetar i husläkarverksamhet och för dig som vill ansöka om vårdavtal. Förfrågningsunderlag, uppdragsbeskrivning, ersättning, uppföljning, kontakt med mera.

 • Vårdval Stockholm
Visar 1-30/80