Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Arvoden och patientavgifter 2018

Arvoden och patientavgifter 2017

Ny rutin för beställning av affisch med patientavgifter för 2017

Med syfte att kvalitetssäkra spridningen av information och för att undvika onödig miljöpåverkan ändras nu rutinerna för distribution av affischer med patientavgifter. Den nya rutinen innebär att du som vårdgivare antingen beställer eller skriver ut din affisch själv via Vårdgivarguiden.

All information om utskrift och beställning av affischer finns på vårdgivarguiden:

Arvoden och patientavgifter 2016

Registrering och koder

Arvodeskategorier

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har sammanställt ett förtydligande av vilka villkor som gäller för arvodeskategori B för vårdgivare verksamma enligt lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi.

  • Kraven som ställs för arvodeskategori B kan innebära att du som vårdgivare bör se över dina förutsättningar för att inneha rätt till arvodeskategori B.
  • Förvaltningen kommer att praktisera detta förtydligande vid nyansökningar och på beviljade mottagningar från 1 januari 2018.
  • Om förvaltningen vid en uppföljning kan konstatera att verksamheten inte uppfyller kraven kan detta innebära att förvaltningen bedömer verksamheten som arvodeskategori A och gör en justering av detta i ARV-systemet.

Bedömning av arvodeskategori B

Arvodeskategori B avser ensampraktiserande eller samverkande fysioterapeuter med assisterande personal, flera behandlingsrum och kvalificerad utrustning.

Registrering och koder

Utlandssvenskar och utländska patienter

Utomlänspatienter

Landsting kan besluta om krav på remiss i öppen vård. Det innebär att utomlänspatienter kan komma att kräva annan hantering än patienter skrivna i Stockholms läns landsting.

Behörighet för särskilt arvode enligt förordning om fysioterapi

Särskilt arvode lämnas till behöriga vårdgivare för vissa särskilt tids- eller kostnadskrävande åtgärder.

Ansök

Sammanställning av verksamhetsredovisning

Fördjupad uppföljning av lagreglerad fysioterapi

En fördjupad uppföljning på elva fysioterapeuter som har särskilt arvode för specifika insatser till patienter med skador eller sjukdomar i rörelsesystemet har under 2016 genomförts av enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster på Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen. Läs mer i rapporten.

Övrigt