Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Sökträffar

Akut hjärtsjukvård - behandlingsprogram

Behandlingsprogram med aktuella riktlinjer för akut och långsiktig handläggningen av hjärtpatienter. Gäller för alla som arbetar inom Stockholms läns landsting och Visby lasarett.

Akut kirurgi 2017 - Behandlingsprogram

Programmet är hjälpmedel inom akutverksamheten på akutmottagningar inom SLL, men ska inte ersätta de lokala behandlingsprogram som finns vid klinikerna. Rekommendationerna är inte i alla lägen...

  • Behandlingsprogram,
  • 2017

Barnhälsovård - rikshandboken

Rikshandboken i barnhälsovård är barnhälsovårdens egen webbplats där du finner aktuell och kvalitetssäkrad kunskap om små barns hälsa och utveckling.

  • Barnhälsovård

BMM - regionala riktlinjer

Stockholms läns landstings regionala riktlinjer för vård under graviditet, familjeplanering och gynekologisk cellprovtagning.

  • Mödrahälsovård

Bröstkomplikationer i samband med amning

Vårdprogrammet ökar kunskapsutveckling kring amning och belyser amningens fördelar ur olika perspektiv. Genom att förebygga bröstkomplikationer minskar kostnaderna för sjukvård i samband med...

  • 2016,
  • Regionala vårdprogram

Cancerrådgivningen

Cancerrådgivningen ger patienter, närstående och allmänhet i hela Stockholms län och på Gotland tillgång till råd och stöd kring cancerfrågor.

Demenssjukdom

Nationella och regionala riktlinjer, information om basal demensutredning i primärvården, lokala samverkansprogram för demensvård och omsorg och utbildningar om demens.

Donation av organ, vävnader och celler

De allra flesta personer i Sverige har förutsättningar att bli donatorer. Man kan donera organ, vävnader eller celler. Donation kan ske både när man är i livet och efter döden.

Hygienråd och riktlinjer

Rutiner för att förebygga vårdrelaterade infektioner hos patienter/vårdtagare och vårdpersonal.

  • Vårdhygien Stockholms län

Origo

Origo är ett resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld, ett samarbete mellan Stockholms läns landsting och alla kommuner och Polismyndigheten i Stockholms län.

Regionala vårdprogram

Regionala vårdprogram och behandlingsprogram för olika sjukdomar och tillstånd. Sammanfattningar och fulltextversioner av riktlinjer kan laddas ned kostnadsfritt. Du kan även enkelt beställa tryckta...

Sjukdomar A-Ö

Information om sjukdomar som lyder under smittskyddslagen samt andra sjukdomar som är av epidemiologiskt intresse.

  • Smittskydd Stockholm

Strama Stockholm

Strama Stockholm är en specialiserad resurs för arbete med rationell antibiotikaanvändning och mot antibiotikaresistens.

  • Smittskydd Stockholm,
  • Strama Stockholm

Vårdhandboken

Vårdhandboken erbjuder, efter bästa kunskapsläge (best practice, evidens, vetenskap och beprövad erfarenhet) kliniska riktlinjer inklusive metoder och verktyg för hur vården bäst kan utföras.