Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Kunskapscentrum om våld i nära relationer är en verksamhet som vänder sig till vårdgivare inom Stockholms läns landsting med utbildning, stöd och information.

Syftet med verksamheten är att vården ska ha en god beredskap för att kunna upptäcka, bemöta och agera i kontakter med patienter som kan vara utsatta för våld i nära relationer.

Kunskapscentrum har sakkunskap om våld i nära relationer och kan leda utvecklingsprocesser och hjälpa till att skapa rutiner i vården för arbete med våld i nära relationer.

Kunskapscentrum kan kostnadsfritt erbjuda:

  • Utbildning
  • Stöd i utvecklingsarbete
  • Kunskapscentrum håller öppna föreläsningar och seminarier och erbjuder också verksamhetsförlagd utbildning på uppdrag av vårdgivare.

Utbildning

På Lärtorget finns en E-kurs som syftar till att öka dina kunskaper om vad våld i nära relationer är, hälso- och sjukvårdens ansvar och vad du som vårdpersonal kan göra för att upptäcka och bemöta patienter som är eller har varit utsatta för våld av någon närstående.

Behöver ni hjälp med ett utvecklingsarbete?

Kunskapscentrums erfarenhet är att utvecklingsarbeten behöver vara väl förankrade i den verksamhet där arbetet ska ske. Det är viktigt att ledningen involveras redan från början, vare sig det handlar om enskilda utbildningsinsatser eller utvecklingsarbeten.

Det finns en mall för uppdragsförslag där du/ni som vårdgivare tillsammans med Kunskapscentrum kan upprätta en plan för det planerade utvecklingsarbetet. I uppdragsförslaget beskriver du vad Kunskapscentrum om våld i nära relationer kan hjälpa till med och vad som ska uppnås.

Skriv kortfattat, gärna högst en A4.

Se kontaktuppgifter nedan.

Mall för uppdragsförslag

Kontakt