Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Sökträffar

Akut appendicit

Vårdprogrammet avser att ge praktiska råd till allmänläkare, akutläkare, kirurger, gastroenterologer, radiologer, barnläkare, barnkirurger med flera vid diagnostik och behandling av patienter som...

 • 2007,
 • Regionala vårdprogram

Akuta tarminfektioner hos vuxna

Handläggning av akuta tarminfektioner hos vuxna i primär- och slutenvård. Syftet är att skapa gemensamma riktlinjer för bästa möjliga behandling utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.

 • 2014,
 • Regionala vårdprogram

Akut kirurgi 2017 - Behandlingsprogram

Programmet är hjälpmedel inom akutverksamheten på akutmottagningar inom SLL, men ska inte ersätta de lokala behandlingsprogram som finns vid klinikerna. Rekommendationerna är inte i alla lägen...

 • Behandlingsprogram,
 • 2017

Allergi och astma hos barn och ungdomar

Allergi och astma hos barn och ungdomar är ett vårdprogram för att förebygga, utreda och behandla barn och ungdomar med allergi och astma. Det ska underlätta samarbetet mellan olika vårdenheter, så...

 • 2006,
 • Regionala vårdprogram

Astma hos vuxna

Astma hos vuxna är ett regionalt vårdprogram för patienter med astma i vuxen ålder. Det riktar sig främst till läkare och sjuksköterskor i primär- och specialistvård, men även till en bred...

 • 2004,
 • Regionala vårdprogram

Behandling av klimakteriella symtom

Behandling av klimakteriella symtom är ett regionalt vårdprogram som främst riktar sig till personal som möter patienter. Programmet kan även läsas av patienter och närstående. Vårdprogrammet...

 • 2005,
 • Regionala vårdprogram

Blödningssjukdomar

Vårdprogrammet Blödningssjukdomar är baserat på det nationella vårdprogrammet för vård och behandling av blödarsjuka. Det har sedan anpassats för Stockholms läns landsting. Programmet ger riktlinjer...

 • 2003,
 • Regionala vårdprogram

Cerebral pares hos barn och ungdom

Vårdprogrammet innehåller uppdaterad kunskap om funktionsnedsättningen samt en checklista med konkreta råd och åtgärder.

 • 2016,
 • Regionala vårdprogram

Demens

Vårdprogrammet innehåller riktlinjer för hur vård och omsorg för personer med demenssjukdom bör bedrivas i Stockholms län. Det riktar sig till all vårdpersonal som kommer i kontakt med demenssjuka...

 • 2011,
 • Regionala vårdprogram

Diskbråck i ländryggen

Diskbråck i ländryggen är ett regionalt vårdprogram som sammanfattar bästa möjliga vård för patienter med diskbråck. Rapporten innehåller slutsatser och rekommendationer till vårdinsatser inom hela...

 • 2004,
 • Regionala vårdprogram

Fallprevention

Vårdprogrammet innehåller ett samlat kunskapsunderlag med riktlinjer för alla som möter patienter som riskerar fall inom primärvård, sjukhusvård, geriatrik samt särskilt boende. Det innehåller också...

 • 2008,
 • Regionala vårdprogram

Hälsofrämjande levnadsvanor

Det regionala vårdprogrammet om hälsofrämjande levnadsvanor är framtaget som ett stöd för alla som arbetar inom hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting. Det vänder sig till såväl öppen...

 • 2016,
 • Regionala vårdprogram

Kronisk extremitetsischemi

Principer och rutiner för vård av patienter med kronisk extremitetsischemi (benartärsjukdom).

 • 2005,
 • Regionala vårdprogram

Kronisk njursvikt

Vårdprogrammet om kronisk njursvikt består av två delar, en medicinsk beskrivning av vårdutbud och behandling samt en omvårdnadsdel. Det gör inte anspråk på att vara heltäckande för den i många...

 • 2006,
 • Regionala vårdprogram

Kvinnlig urininkontinens

Vårdprogrammet riktar sig i första hand till hälso- och sjukvårdspersonal som kommer i kontakt med kvinnor med dessa besvär. Berörd personal ska ha kunskap om och kunna initiera utredning och...

 • 2004,
 • Regionala vårdprogram

Ledplastik vid höftarthros

Vårdprogrammet innehåller information om operationer med ledprotes i höftleden. Kunskapen är hämtad från årsrapporterna i Nationella höftplastikregistret och andra vetenskapliga studier. Det riktar...

 • 2004,
 • Regionala vårdprogram

Normal graviditet, förlossning och eftervård

Vårdprogrammet beskriver förutsättningarna för gravida kvinnor och den vårdkedja de erbjuds i ett Stockholmsperspektiv. Både graviditetsförloppet och eftervården beskrivs liksom vikten av nära samband...

 • 2005,
 • Regionala vårdprogram

Nutrition med inriktning undernäring

Vårdprogrammet beskriver orsaker till och konsekvenser av undernäring samt hur dessa tillstånd kan förebyggas. Undernäring förekommer hos ungefär var tredje patient på sjukhus eller i särskilt boende...

 • 2005,
 • Regionala vårdprogram

Omvårdnad vid cancersjukdom med inriktning bröstcancer

Vårdprogrammet har fokus på omvårdnad och är ett komplement till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för behandling av bröstcancer. Omvårdnadsaspekterna i hela vårdkedjan beskrivs, från diagnos...

 • 2006,
 • Regionala vårdprogram

Respiratorisk insufficiens

Vårdprogrammet är tänkt att kortfattat ge patofysiologisk bakgrund till olika orsaker till kronisk hypoxemi samt till underventilation, och även förklara de fysiologiska effekterna av de...

 • 2004,
 • Regionala vårdprogram

Reumatoid artrit

Vårdprogrammet innehåller kartläggning och analys, strategier, kvalitetsmått, framtida medicinska och terapeutiska möjligheter och en beskrivning av organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av...

 • 2004,
 • Regionala vårdprogram

Stressrelaterad psykisk ohälsa

Det regionala vårdprogrammet för stressrelaterad psykisk ohälsa ska ge riktlinjer för hur man kan bygga upp ett behandlingsprogram som kan utvecklas och leva vidare inom primärvårdens ramar.

 • 2007,
 • Regionala vårdprogram

Stroke

Regionalt vårdprogram för handläggning av stroke i SLL och komplettering till vårdprogrammet - Prehospital förvarning av strokepatienter till sjukhusläkare och triagering av patienter med symptom på...

Regionalt vårdprogram för handläggning av stroke i SLL och komplettering till vårdprogrammet - Prehospital förvarning av strokepatienter till sjukhusläkare och triagering av patienter med symptom på...

Stroke

Vårdprogrammet för Stroke ska bidra till strokevårdens fortsatta utveckling i Stockholm. Programarbetet är en återspegling av att strokesjukdomen är en av våra stora folksjukdomar med 25 000...

 • 2004,
 • Regionala vårdprogram

Trycksår - Prevention och behandling

Vårdprogrammet har till syfte att färre patienter ska drabbas av trycksår samt att belysa åtgärder som kan förebygga uppkomst av trycksår. Programmet är uppdelat i två delar. Del ett innehåller...

 • 2010,
 • Regionala vårdprogram

Vid misstanke om fysisk misshandel av spädbarn

Vårdprogrammet ska förmedla grundläggande kunskaper och fakta kring fysisk misshandel av späda barn upp till ett par års ålder. Det ska öka kunskaperna om misshandel som sker genom skakning, en...

 • 2011,
 • Regionala vårdprogram
Visar 1-30/32