Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Stora medicinska framsteg har gjorts sedan det första fallet av hiv upptäcktes i Sverige på tidigt 80-tal. I Sverige är behandlingen av hiv numera så effektiv att den sänker virusnivån till praktiskt taget noll. När en hivinfektion är välbehandlad minimeras risken att infektionen överförs till andra personer. Om patienten har en välinställd behandling och inga andra sexuellt överförda infektioner är risken mycket låg för att hivinfektionen ska överföras vid oskyddade sexuella kontakter. Om kondom används under hela samlaget är risken för hiv-överföring minimal. En lättillgänglig och generös testningsverksamhet bidrar till snabb diagnostik, vilket ökar möjligheterna till rätt vård och behandling.

Symtom


Risken att hivviruset förs vidare är som störst under den första tiden efter att en person smittats. En del får en lindrig och snabbt övergående period med feber, ont i halsen, svullna lymfkörtlar och utslag några veckor efter de smittats, andra märker ingenting. I övrigt ger hiv ofta inga symtom förrän efter flera år. Ju snabbare behandlingen mot hiv startar desto mindre är risken att hivinfektionen sprids vidare.

Testning

När hiv överförs sexuellt är det oftast av personer som nyligen fått viruset och inte vet om att de har hiv. Ju tidigare en hivinfektion upptäcks, desto snabbare kan behandlingen påbörjas och skadan på patientens immunförsvar minimeras. Risken att överföra virus till andra minskar då också.  

Att ha en generös inställning till testning är därför viktigt och att också aktivt erbjuda hivtestning.  Den som vill testa sig för hiv har rätt att vara anonym, vilket innebär att sjukvården i sådana fall måste använda ett individuellt reservnummer i patientjournalen och provremiss istället för namn och personnummer.

Önskad anonymitet får inte vara ett hinder för att få testa sig, eller för att få adekvat rådgivning före eller efter provtagningen. Anonymiteten gäller däremot bara vid hivtestning och så länge testresultaten är negativa.

Hivtestning kan göras på två sätt. Antingen ett konventionellt venöst prov med provsvar efter några dagar eller ett kapillärt blodprov med provsvar inom cirka 15 minuter.

Prevention

Kondom är det enda preventivmedlet som skyddar mot hiv. Det är alltid viktigt att vårdgivaren rekommenderar och motiverar till kondomanvändning, särskilt när patienten har sex med ny eller tillfällig partner.

Att leva med hiv i Sverige

2016 uppskattas det att ungefär 7000 personer lever med hiv i Sverige och av dem bor cirka 3700 i Stockholms län. Alla med känd hivinfektion som är bosatta i Sverige och har behov av behandling för sin hivinfektion får den kostnadsfritt enligt smittskyddslagen.

Den behandling av hiv som används i Sverige minskar virusmängden till oftast icke mätbara nivåer i blodplasma. Detta innebär att skador på immunförsvaret kan förhindras och att den förväntade livslängden inte behöver påverkas hos patienter som får tillgång till behandling i tid.

Att leva med hiv innebär ofta att bli bemött med okunskap, fördomar och obefogad rädsla eller avståndstagande. Genom ett professionellt bemötande kan hälso- och sjukvården bidra till att situationen förändras och att tröskeln för att testa sig för hiv sänks. Om hivinfektion upptäcks i tid möjliggör detta snabb tillgång till effektiv behandling. Då kan hivinfektionen jämföras med andra kroniska men behandlingsbara sjukdomar även om det ännu inte finns något botemedel mot hiv.

Mer information om hiv för hälso- och sjukvårdspersonal

Hiv

Smittskydd Stockholms information om hiv.

Information om hiv för allmänheten