Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Varje förskrivning kräver en individuell behovsbedömning, där brukaren själv är delaktig. Det är behovsbedömningen som avgör vilka hjälpmedel han eller hon kan få förskrivet. Även anhöriga/närstående bör om möjligt vara delaktiga i bedömningen när deras stöd är en förutsättning för användning av eller när de själva ska använda ett hjälpmedel, som en personlyft eller transportrullstol.

Identifiera brukarens hälsotillstånd

Att bedöma behov av insatser handlar om att identifiera hälsotillstånd. En förskrivare börjar därför bygga sin bedömning på de behov av stöd som brukaren själv, eller personer i brukarens omgivning, uttalar. Det gäller sedan att ställa de uttalade behoven i relation till såväl andra planerade och/eller genomförda åtgärder som lokala förutsättningar, för att därefter välja alternativ väg till hjälpmedel.

Tre vägar till hjälpmedel

I grunden finns tre vägar för att gå för att få tillgång till hjälpmedel:

  • Förskrivning av hjälpmedel genom förskrivningsprocessen.
  • Fritt val av hjälpmedel genom egenvårdsbeslut. 
  • Att brukaren själv köper hjälpmedel efter rådgivning av hälso- och sjukvårdspersonal enligt så kallat egenansvar. 

Det är först när behovsbedömningen är klar som de olika alternativen för att erbjuda hjälpmedel kan bli aktuella.

Förskrivningsrätt

I de olika behovstrapporna anges vilka yrkesgrupper som får förskriva hjälpmedel (se förutsättningar för förskrivning under respektive hjälpmedel).

Verksamhetschefen ansvarar för att den person som tilldelas uppgiften att förskriva hjälpmedel har såväl formell som reell kompetens för arbetet. Utöver att ha korrekt yrkeskompetens ska den som förskriver hjälpmedel också vara antingen:

  • anställd av Stockholms läns landsting eller annan sjukvårdshuvudman, till exempel en kommun inom Stockholms län.
  • anställd av en vårdgivare som har vårdavtal med landstinget eller en kommun inom Stockholms län om att bedriva sjukvård.
  • vårdgivare som får ersättning av landstinget enligt associationsformerna Lagen om läkarvårdsersättning (LOL) och Lagen om ersättning för fysioterapi (LOF).

Den som blir berättigad att förskriva hjälpmedel får, via sin arbetsplats eller Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, tillgång till en kombikakod. Kombikakoden ska anges vid förskrivning av hjälpmedel.

All förskrivning av hjälpmedel i Stockholms län sker via de två webbaserade portalerna Beställningsportalen och Thord, du når dem enkelt via direktlänkar här på Hjälpmedelsguiden. Beställningsportalen används för att förskriva hjälpmedel för rörelsenedsättning, kommunikation, kognition, syn, inkontinens, vård och behandling. Thord används för att förskriva hörselhjälpmedel, ortopedtekniska hjälpmedel och för rekvisition vid hårersättning. Portalerna kräver personliga användaruppgifter. Läs vidare under respektive portal om hur du går tillväga för att få de användaruppgifter du behöver.