Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Nya produkter där produktgruppen ej finns med som ISO-kod i Hjälpmedelsguiden – Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

 • Hjälpmedelsleverantörerna (produktleverantörerna) marknadsför sina produkter för förskrivare samt för hjälpmedelsverksamheter.
 • Produkten ska följa landstingets riktlinjer för hjälpmedel, vara CE-märkt enligt det medicintekniska direktivet, klassificerad med ISO-kod samt ska inte betraktas som egenansvarsprodukt.
 • Hjälpmedelsverksamheterna ska tillsammans med förskrivare sammanställa underlag och dokumentation när behov av ny produkt uppkommer. Underlaget ska innehålla omfattning av behov samt evidensbaserad dokumentation.
 • Hälso- och sjukvårdsförvaltningen tar del av underlaget och gör en bedömning om ärendet ska utredas för en HTA-utredning (Health Technology Assessment).
 • Efter genomförd HTA tas ett ställningstagande för förslag till införande av nya produktgrupper.
 • Förvaltningen bereder ärendet till politiken – Programberedning 1, Äldre och multisjuka, samt Hälso- och sjukvårdsnämnden.
 • Beslut tas i Hälso- och sjukvårdsnämnden om ny produktgrupp ska införas.

Nya produkter där produktgruppen finns med som ISO-kod i Hjälpmedelsguiden, men inte som funktionsrad – HSF beslutar

 • Hjälpmedelsleverantörerna (produktleverantörerna) marknadsför sina produkter för förskrivare samt för hjälpmedelsverksamheter.
 • Produkten ska följa landstingets riktlinjer för hjälpmedel, vara CE-märkt enligt det medicintekniska direktivet, klassificerad med ISO-kod som ingår i Hjälpmedelsguidens regelverk samt ska inte betraktas som egenansvarsprodukt.
 • Förskrivare och hjälpmedelsverksamhet provar och utvärderar produkterna vid bedömning av att behov hos brukaren föreligger.
 • Hjälpmedelsverksamheterna ska tillsammans med förskrivare sammanställa underlag och dokumentation när behov av ny produkt uppkommer. Underlaget ska innehålla omfattning av behov samt evidensbaserad dokumentation.
 • Hälso- och sjukvårdsförvaltningen tar del av underlaget och gör en bedömning om ärendet ska utredas för en HTA-utredning (Health Technology Assessment).
 • Efter genomförd HTA tas ett ställningstagande för förslag till införande av ny funktionsrad.
 • Vid bedömning att ny funktionsrad ska införas, förhandlas pris med hjälpmedelsverksamheterna och därefter upphandlar verksamheterna produkten och gör produkten tillgänglig för förskrivning i Beställningsportalen.

Nya produkter där produktgruppen finns med som ISO-kod i Hjälp­­medels­­­­­­­guiden och som funktionsrad – Hjälpmedels­centralen beslutar

 • Hjälpmedelsleverantörerna (produktleverantörerna) marknadsför sina produkter för förskrivare samt för hjälpmedelsverksamheter.
 • Produkten ska följa landstingets riktlinjer för hjälpmedel, vara CE-märkt enligt det medicintekniska direktivet, klassificerad med ISO-kod som ingår i Hjälpmedelsguidens regelverk samt ska inte betraktas som egenansvarsprodukt.
 • Förskrivare och hjälpmedelsverksamhet utvärderar produkten.
 • Vid bedömning att produkten ska ingå i hjälpmedelssortimenten görs produkten tillgänglig för förskrivning i Beställningsportalen.

HTA-yttrande gällande hjälpmedel

 • Användning av Freestyle libre glukosmätare vid diabetes - HTA- yttrande 2015:25 
 • Bollvästbehandling vid ADHD - HTA-yttrande 2015:21
 • Hörselskydd vid ljudöverkänslighet ASD, HTA-yttrande 2018:43
 • Innowalk, HTA-yttrande 2015:22
 • Laminärt luftflöde för behandling av astma, HTA-utlåtande 2012:2