Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Tekniska problem på webbplatsen

Just nu har vi har tekniska problem med listsidorna på webbplatsen i samband med uppgradering av plattformen. Vi beklagar eventuella störningar och arbetar på att hitta en lösning så snart som möjligt.

Sökträffar

Abort

Avgifter för abortrådgivning, kirurgisk abort samt medicinsk abort på mottagning och i hemmet. Beskrivning av de olika besökens innehåll.

Barn och ungdom under 18 år

För barn och ungdomar under 18 år är all vård avgiftsbefriad. Undantaget är besök på sjukhusens akutmottagningar.

Barnhälsovård, BVC - patientavgifter

För barnhälsovård finns det vissa regler, när det gäller patientavgifter, beroende på var barnet är folkbokfört och om det är utländskt, asylsökande, utan tillstånd eller adopterat.

Direkthänvisning

Besök på sjukhusens akutmottagningar är avgiftsfria om patienten blir hänvisad av annan vårdgivare och åker direkt från vårdgivaren till akuten.

Faktureringsavgift/expeditionsavgift

Det är inte tillåtet för vårdgivare att påföra fakturerings/expeditionsavgift för patientavgifter där betalning sker via faktura/inbetalningskort.

Hemrehabilitering

Besöken är avgiftsfria oavsett vilken yrkeskategori som patienten träffar.

Hjälpmedel - avgifter

Oftast lånas hjälpmedel ut kostnadsfritt av landstinget. Ibland tas dock en avgift ut för hjälpmedlet. För vissa tillbehör betalar brukaren själv.

Hälsoundersökningar

Undersökningar som ges utan medicinska indikationer eller utanför landstingets screeningsprogram är inte subventionerade av landstinget. Priset avgörs av den enskilde läkaren.

Mödravård, MVC

Avgifter, fakturering och remisskrav för mödravård till inom- och utomlänspatienter.

Personer 85 år eller äldre

Personer 85 år och äldre betalar ingen patientavgift för vård som ingår i högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård.

Preoperativt besök

Patientavgiften motsvarar gällande avgift för specialistläkare. Besöket ingår i högkostnadsskyddet för sjukvård.

Sjukvårdande behandling

Behandling eller utredning av sjukdom eller skada som utförs självständigt och på eget ansvar av annan yrkeskategori än läkare.

Tandvård till öppenvårdsavgift

Vissa patientgrupper har enligt tandvårdslagen rätt att få viss tandvård till samma patientavgifter som gäller för sjukvård inom öppenvården.

Tvångsvård enligt LPT, LRV och LVM

Besök i öppenvård som kan härledas till vården i slutenvård är avgiftsfria för patienten. Detta gäller även för besök på sjukhusens akutmottagningar.

Uteblivet besök

Avgift får tas ut när patienten uteblir från ett planerat besök i öppenvården och inte lämnat återbud minst 24 timmar före besöket.

Vaccinationer

För vaccinationer som inte ingår i SLL:s vaccinationsprogram betalar patienten hela kostnaden för samtliga vacciner och globuliner.

Warankontroll

Patientavgiften för warankontroll är densamma som för läkarbesök.

Visar 1-30/62