Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Sökträffar

Abort

Avgifter för abortrådgivning, kirurgisk abort samt medicinsk abort på mottagning och i hemmet. Beskrivning av de olika besökens innehåll.

Anhörigsamtal

Innefattar alla samtal där praktisk hjälp om ekonomi eller stödsamtal av terapeutisk karaktär ingår. De två första anhörigsamtalen är alltid avgiftsfria.

Avbetalningsplan

En patient ska inte behöva betala mer än 300 kronor per månad i patientavgifter för öppen sjukvård. Om summan överskrids ska en avbetalningsplan upprättas om patienten begär detta.

Avgiftsbefriad vård

Utöver högkostnadsskyddet gäller avgiftsbefrielser för vissa patientkategorier och för vissa typer av behandlingar och undersökningar.

Barn och ungdom under 18 år

För barn och ungdomar under 18 år är all vård avgiftsbefriad. Undantaget är besök på sjukhusens akutmottagningar.

Barnhälsovård, BVC - patientavgifter

För barnhälsovård finns det vissa regler, när det gäller patientavgifter, beroende på var barnet är folkbokfört och om det är utländskt, asylsökande, utan tillstånd eller adopterat.

Betalningsmedel

Patienter ska i samband med besök i öppenvård kunna betala avgiften kontant, med med betalkort eller i efterskott genom faktura.

Dagsjukvård

Avgifter för dagsjukvård, dagmedicin och dagkirurgi. Måltidsavgifter och patientens rätt till ersättning vid sent inställd operation.

Direkthänvisning

Besök på sjukhusens akutmottagningar är avgiftsfria om patienten blir hänvisad av annan vårdgivare och åker direkt från vårdgivaren till akuten.

E-frikort

Information om behörighet och anslutning till elektroniskt högkostnadsskydd och frikort, e-frikort. Du hittar också en handbok för e-frikort-webbtjänsten samt instruktionsfilmer.

Faktureringsavgift/expeditionsavgift

Det är inte tillåtet för vårdgivare att påföra fakturerings/expeditionsavgift för patientavgifter där betalning sker via faktura/inbetalningskort.

Flera besök samma dag

Här finns information om vad som gäller om en patient besöker samma mottagning flera gånger samma dag planerat eller oplanerat och hur patientavgiften hanteras.

Forskningspatient

Patient som deltar i forskningsprojekt betalar ingen patientavgift. Forskningsprojekt kan exempelvis vara läkemedelsstudier eller egen forskning.

Glaukomundersökning

Undersökning som utförs av sjuksköterska bedöms som sjukvårdande behandling och är därför inte avgiftsfri.

Gruppbehandling

Patienten betalar avgift enligt gällande taxa. Om fler än en vårdgivare medverkar tas ändå bara en avgift ut.

Hembesök - tilläggsavgift

Vid hembesök betalas extra avgift utöver gällande patientavgift. Avgiften gäller endast vid läkarbesök och ingår i högkostnadsskyddet.

Hemrehabilitering

Besöken är avgiftsfria oavsett vilken yrkeskategori som patienten träffar.

Hemsjukvård

Patienter som är inskrivna i hemsjukvård är befriade från patientavgift för vård och behandling som ges i hemmet.

Hjälpmedel - avgifter

Oftast lånas hjälpmedel ut kostnadsfritt av landstinget. Ibland tas dock en avgift ut för hjälpmedlet. För vissa tillbehör betalar brukaren själv.

Hälsoundersökningar

Undersökningar som ges utan medicinska indikationer eller utanför landstingets screeningsprogram är inte subventionerade av landstinget. Priset avgörs av den enskilde läkaren.

Högkostnadskort - manuell hantering

En patient som har valt att stå utanför det elektroniska frikortssystemet har rätt att få sina besök i öppen vård stämplade manuellt på ett högkostnadskort

Visar 1-30/61