Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Avgifter för intyg samt vaccinationer och hälsoundersökningar som inte omfattas av den allmänna sjukvårdsförsäkringen regleras i särskilt regelverk. 

Regelverket

Vilka patientgrupper omfattas av reglerna?

Regelverket omfattar samtliga patientgrupper oavsett nationalitet, bosättningsort, land, försäkringsstatus eller ålder. Regelverket ska också användas när till exempel försäkringsbolag eller annan myndighet önskar ett intyg.

Regelverket reglerar vilken avgift vårdgivare får ta ut för dessa tjänster. Om inget annat framgår av rekvisition eller liknande betalningsförbindelse, tas avgiften ut av patienten.

Även barn och ungdomar betalar avgift enligt detta regelverk.

Vilka vårdgivare omfattas av reglerna?

Regelverket tillämpas av landstingsdrivna vårdgivare samt av privata vårdgivare som har vårdavtal med Stockholms läns landsting. Privata vårdgivare som har ersättning enligt lagen om läkarvårdsersättning 1993:1651 (nationella taxan) omfattas inte av reglerna, men rekommenderas att följa dessa. 

Enligt patientdatalagen har vårdgivaren skyldighet att utfärda intyg om den vård som getts till patienten. I övrigt finns ingen allmän skyldighet att utfärda intyg, om det inte finns angivet i lag. En vägran om att skriva intyg kan inte överklagas, men handläggningen kan anmälas till Justitieombudsmannen, JO.

Gäller högkostnadsskyddet?

Avgifter för intyg, hälsokontroller och vaccinationer ingår inte i högkostnadsskyddet för sjukvård och frikort gäller inte.