Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Sökträffar

Ambulanssjukvård

Om hur ambulanssjukvården i Stockholm prioriteras och samordnas, och vilka avtal som finns för olika former av ambulanssjukvård i Stockholms län.

Andligt stöd

Många patienter vill få samtalsstöd i samband med ohälsa, livskriser och sorg. Sjukhuskyrkan kan förmedla kontakt med präst, imam eller andra företrädare för olika trosutövare.

Anhörigstöd

Kommunen är enligt socialtjänstlagen skyldig att erbjuda olika former av stöd åt personer som vårdar sina närstående.

Färdtjänst

Här finns information om grundkraven för att få färdtjänst och hur ansökan går till.

Glasögonbidrag till barn

Barn som är skrivna i Stockholms län och som behöver glasögon eller linser kan få 500 kronor i bidrag till och med sju års ålder.

HPV-vaccination

Här beskrivs målgrupp för HPV-vaccination, hur du beställer vaccin, hälsodeklaration- och medgivandeblanketter, ersättningsvillkor, utvärdering, patientinformation med mera.

ID-kontroll av person som söker vård

Generellt gäller att alla personer som söker vård ska legitimera sig med godkänd identitetshandling. Här är en vägledning för vårdgivare om hur identitetskontroll ska göras.

Inställda operationer - ersättning

Förutsättningen för att få ersättning är att patienten fått beskedet mindre än 48 timmar före bokad tid. Vårdgivaren är skyldig att hjälpa patienten med ansökan.

Jourläkarbilar

Här finns information om hur jourläkarbilarna bemannas och vilka uppgifter jourläkaren har.

Klagomål på vården

Här beskrivs hur man som vårdgivare kan hantera klagomål på vården från patienter eller deras närstående.

Ny medicinsk bedömning

Patienten har i vissa situationer laglig rätt till ytterligare en medicinsk bedömning av en specialist var som helst i landet.

Orosanmälan när ett barn far illa

Personal i hälso- och sjukvården och omsorgen har en skyldighet enligt socialtjänstlagen att anmäla när ett barn riskerar att fara illa. Här hittar du kontaktuppgifter för orosanmälan.

Reservnummer

Information om när en patient behöver registreras med reservnummer och hur man gör.

Rättsintyg

Lagen om rättsintyg i anledning av brott (2005:225) ställer tydliga krav på när och hur intyget ska utfärdas. Intyget är viktigt för att kunna bedöma om ett brott har begåtts eller inte.

Sammanhållen journalföring

Med sammanhållen journalföring kan journaluppgifter delas mellan vårdgivare. Ökar patientsäkerheten, underlättar i nästa led i vårdkedjan, ger färre fax/ telefonfrågor.

Visar 1-30/39