Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Tekniska problem på webbplatsen

Just nu har vi har tekniska problem med listsidorna på webbplatsen i samband med uppgradering av plattformen. Vi beklagar eventuella störningar och arbetar på att hitta en lösning så snart som möjligt.

Sökträffar

Ambulanssjukvård

Om hur ambulanssjukvården i Stockholm prioriteras och samordnas, och vilka avtal som finns för olika former av ambulanssjukvård i Stockholms län.

Andligt stöd

Många patienter vill få samtalsstöd i samband med ohälsa, livskriser och sorg. Sjukhuskyrkan kan förmedla kontakt med präst, imam eller andra företrädare för olika trosutövare.

Anhörigstöd

Kommunen är enligt socialtjänstlagen skyldig att erbjuda olika former av stöd åt personer som vårdar sina närstående.

Färdtjänst

Här finns information om grundkraven för att få färdtjänst och hur ansökan går till.

Glasögonbidrag till barn

Barn som är skrivna i Stockholms län och som behöver glasögon eller linser kan få 500 kronor i bidrag till och med sju års ålder.

ID-kontroll av person som söker vård

Generellt gäller att alla personer som söker vård ska legitimera sig med godkänd identitetshandling. Här är en vägledning för vårdgivare om hur identitetskontroll ska göras.

Klagomål på vården

Här beskrivs hur man som vårdgivare kan hantera klagomål på vården från patienter eller deras närstående.

Ny medicinsk bedömning

Patienten har i vissa situationer laglig rätt till ytterligare en medicinsk bedömning av en specialist var som helst i landet.

Orosanmälan när ett barn far illa

Personal i hälso- och sjukvården och omsorgen har en skyldighet enligt socialtjänstlagen att anmäla när ett barn riskerar att fara illa. Här hittar du kontaktuppgifter för orosanmälan.

Reservnummer

Information om när en patient behöver registreras med reservnummer och hur man gör.

Sammanhållen journalföring

Med sammanhållen journalföring kan journaluppgifter delas mellan vårdgivare. Ökar patientsäkerheten, underlättar i nästa led i vårdkedjan, ger färre fax/ telefonfrågor.

Sjukresor

Sjukresor gäller endast resor mellan hemmet och vårdgivaren eller mellan vårdgivare. Alla sjukresor grundar sig på en medicinsk bedömning.

Sprututbyte

Målgrupp och uppdragsbeskrivning för mottagningen för sprututbyte som ligger på S:t Görans sjukhusområde och drivs av infektionskliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Transport av avliden

Stockholms läns landsting har det yttersta ansvaret för att den som avlider på allmän plats eller i en privatbostad transporteras till bårhus. AISAB utför transporterna i Stockholms län.

Vård utomlands

Sedan 1 oktober 2013 finns en lag som ska underlätta för personer att söka vård inom EU. Lagen gäller vård och tandvård i EU-länder, samt EES-länderna Island, Norge och Liechtenstein.

Vårdgaranti

Här ges information om vilken typ av vård som är garanterad inom vilka tidsramar och vad som händer om tidsgränsen inte kan hållas. Också vad som gäller för remittering och specialiserad vård.

Visar 1-30/37