Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Att som patient ha möjlighet att få samtalsstöd i samband med ohälsa, livskriser och sorg kan vara avgörande. För några är det medmänskliga samtalet viktigast, för andra är det andliga stödet ovärderligt. På alla de stora sjukhusen finns en sjukhuskyrka med andaktsrum och personal.

Sjukhuskyrkan kan förmedla kontakt med präst, imam eller andra företrädare för olika trosutövare. Vidare kan nöddop, sista smörjelsen och vigsel i krissituation ske inom ramen för Sjukhuskyrkans uppdrag.

Krisstöd och själavård

För alla kan det gälla frågor om mening och sammanhang, sjukdom, lidande och död. Omhändertagandet, den psykosociala omvårdnaden, omfattar inte bara de direkt berörda patienterna och deras närstående, utan även de drabbades vänner, arbetskamrater, åskådare, hälso- och sjukvårdspersonal med flera. Krisstöd och själavård är en viktig del i en helhetssyn på människans behov i vården.

En betydande del av sjukvården sker i dag utanför sjukhusen, i hemmiljö eller på andra vårdinstitutioner. För den andliga vården utanför sjukhusen svarar de lokala församlingarna i närområdet.

Olika trossamfund

I Sverige finns många olika trossamfund representerade med lång erfarenhet av att ta hand om människor i kris. Andlig vård är ett samlande begrepp för det arbete som olika trossamfund utför kopplat till hälso- och sjukvård.