Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Stockholms läns landsting har avtal med Sirius Omsorg Holding AB om att prioritera, dirigera och utföra tjänsten liggande persontransporter inom Stockholms län och i vissa fall utanför länet.

Tjänsten liggande persontransport är till för patienter som inte har ett medicinskt vårdbehov under transporten till, från eller mellan vårdinrättning, men av andra skäl behöver ligga ner under resan. Resan ska gå till, från eller mellan landstingsfinansierade vårdgivare.

Transporten beställs via Sirius Omsorg Holding där mottagande sjuksköterska avgör om patienten är berättigad till en liggande persontransport. Resan är kostnadsfri för patienten.

Möjlighet att ge syrgas

Under en liggande persontransport kan patienten få syrgas med en flödeshastighet på upp till 5 liter per minut, om avsändande medicinsk personal har ordinerat det. Om en patient har ordinerats mer än 5 liter syrgas per minut ska en ambulans sköta transporten. Patienter som har med sig egen syrgas kan åka liggande persontransport om de i övrigt uppfyller kriterierna.

Beställning

Transporten kan antingen vara förbeställd eller direktbeställd. Avseende förbeställda transporter ska beställning ske mer än 8 timmar innan önskad eller planerad hämttid. Inställelsetid för förbeställda resor är 10 minuter.

Direktbeställd transport innebär att beställning gjorts mindre än 8 timmar innan önskad hämttid. Vid direktbeställda transporter finns en inställelsetid som ska vara maximalt två timmar.

Både vårdpersonal och patienter kan beställa liggande persontransport. Transporten beställs via:

Vårdgivare kan även förbeställa transporten via ett beställningsformulär som finns på Sirius Omsorg Holdings webbplats.

Om föraren behöver särskilda instruktioner ska beställaren av resan fylla i en särskild blankett som överlämnas till föraren när resenären hämtas. Blanketten används om det finns speciella instruktioner kring resenären, transporten eller avlämningsadressen.

Vid beställning ska du ange

  • resenärens namn och personnummer
  • önskad tidpunkt för upphämtning
  • upphämtningsadress med telefonnummer
  • eventuell avdelning samt portkod
  • eventuell tid för läkarbesök
  • medföljande bagage eller utrustning
  • namn på eventuell medföljare, max en person
  • avlämningsadress
  • eventuell avdelning och portkodtelefonnummer till person på avlämningsplats
  • eventuellt behov av syrgas

När bilen anländer till hämtadressen ska resenären vara resklar. Om resenären ska mötas upp ska någon på mottagaradressen vara informerad.

Relaterat innehåll

Förtydligande av gällande regler för olika transportmöjligheter för patienter inom Stockholms läns landsting.

Frågor, synpunkter och klagomål

Sirius Omsorg Holding AB
08-745 33 09
info.liggande@siriusomsorg.se

Kontakt för vårdgivare