Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

I första hand är det vårdgivarens ansvar att lösa problem som uppstår i kontakten med patienter eller anhöriga. Om problemet inte kan lösas av dig och din patient tillsammans kan du hänvisa patienten till verksamhetschefen.

I andra hand finns olika instanser som du kan hänvisa till om patienten är missnöjd med, till exempel behandling eller bemötande. Om det gäller tandvård läs mer här:

Patientnämnden

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som enligt lag ska finnas i alla landsting och regioner.

Patientnämnden har tystnadsplikt och hit kan patienter och närstående kostnadsfritt vända sig med frågor eller klagomål. Patientnämnden lyssnar på synpunkter, utreder vad som hänt, vägleder vid behov och föreslår lösningar. 

Den patient som har klagomål ska vända sig till patientnämnden i det landsting där vården givits.

Om klagomålet gäller att hemlandstinget inte vill betala för vård i annat landsting ska klagomålet däremot gå till patientnämnden i hemlandstinget.

Inspektionen för vård och omsorg

Du kan också rekommendera patienten att vända sig till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om patienten har råkat ut för en vårdskada eller upplevt brister i patientsäkerheten i samband med vård eller behandling i hälso- och sjukvården.

Patientinformation

Relaterat innehåll