Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Sökträffar

Armprotesmottagning

Uppdrag och målgrupp, vårdgivare med vårdavtal, rapporteringsanvisningar, kontakt. Armprotesmottagningen är en specialistfunktion för personer med behov av övre extremitetsproteser i Stockholms län.

Centrum för cancerrehabilitering

Centrum för cancerrehabilitering erbjuder vuxna patienter som trots insatser på sjukhuset eller i primärvården har kvarstående behov av rehabilitering.

Fotsjukvård

Vårdvalet gäller medicinsk fotsjukvård i öppenvård och riktar sig till personer i Stockholms län med behov av fotbehandling.

 • Vårdval Norrtälje

Fotsjukvård

Vårdvalet gäller fotsjukvård i öppenvård för personer med behov av fotbehandling. Ansökningshandlingar, godkända vårdgivare, kontaktuppgifter och rapporteringsanvisningar.

 • Vårdval Stockholm

Fysioterapi - specialiserad

Vårdvalet gäller specialiserad fysioterapi med prioritet av patienter som kommer direkt från slutenvården. Ansökningshandlingar, godkända vårdgivare, kontakt, rapporteringsanvisningar.

 • Vårdval Stockholm

Fysioterapi - specialiserad

Vårdvalet gäller sjukgymnastinsatser på mottagning och enstaka hembesök. Målgruppen består av personer i Norrtälje kommun och övriga Stockholms län med behov av rehabilitering.

 • Vårdval Norrtälje

Gåskola

Uppdrag och målgrupp, vårdgivare med avtal, rapporteringsanvisningar, kontakt. Gåskolan är ett specialistcenter för personer med behov av nedre extremitetsproteser i Stockholms län.

Hörselrehabilitering

Vårdvalet gäller hörselrehabilitering i öppenvård för vuxna med lätt till måttlig hörselnedsättning samt behovsbedömning och hjälpmedel. Ansökningshandlingar, kontaktuppgifter, godkända vårdgivare,...

 • Vårdval Stockholm

Logopedi

Vårdvalet gäller logopedi för att förbättra patientens kommunikation och interaktion med andra människor. Ansökningshandlingar, godkända vårdgivare, kontaktuppgifter, rapporteringsanvisningar.

 • Vårdval Stockholm

Logopedi

I vårdvalet ingår att driva logopedisk verksamhet på mottagning och att ibland behandla patienter i hemmiljö.

 • Vårdval Norrtälje

Lymfödem - planerad specialiserad rehabilitering

Rehabilitering i slutenvård eller dagvård av vuxna patienter diagnostiserade med primära eller sekundära lymfödem med omfattande vårdbehov. Förfrågningsunderlag, ansökan, ersättning, rapportering.

 • Vårdval Stockholm

ME/CFS - behandling och rehabilitering

Tilläggsuppdrag till vårdval omfattar utredning/bedömning, behandling och rehabilitering av patienter med ME/CFS. Godkända vårdgivare, ansökan, rapporteringsanvisningar och kontakt.

 • Vårdval Stockholm

Neurologi - planerad specialiserad rehabilitering

Vårdvalet omfattar rehabilitering i dagvård och slutenvård av vuxna med neurologiska sjukdomar/skador. Ansökningshandlingar, ersättning, uppföljning, godkända vårdgivare, remiss, kontakt.

 • Vårdval Stockholm

Onkologi - planerad specialiserad rehabilitering

Vårdvalet gäller planerad specialiserad rehabilitering i sluten vård. Målgruppen är patienter som kommer från eget boende. Ansökan, remissblankett, ersättning, rapportering, godkända vårdgivare,...

 • Vårdval Stockholm

Primärvårdsrehabilitering

Vårdvalet gäller fysioterapi och rehabiliteringsinsatser samt hjälpmedelsutprovning med mera. Ansökningshandlingar, kontakt, rapporteringsanvisningar, godkända vårdgivare.

 • Vårdval Stockholm

Primärvårdsrehabilitering

Vårdval primärvårdsrehabilitering i Norrtälje ska erbjuda akuta och planerade rehabiliteringsinsatser i öppenvård på mottagning samt enstaka behandling i hemmet.

 • Vårdval Norrtälje

Psykosociala insatser

Uppdraget är en del i husläkaruppdraget och omfattar patienter med lindrig till måttlig psykisk ohälsa som ångest, depression och stress samt patienter i behov av krisstöd. Uppdragsbeskrivning och...

 • Vårdval Stockholm

Reumatologi - specialiserad rehabilitering

Målgruppen för reumatologisk rehabilitering är färdigutredda patienter från eget boende med inflammatoriska reumatiska sjukdomar: reumatoid artrit, pelvospondylit, psoriasis-artrit och juvenil kronisk...

Synrehabilitering

Habilitering, rehabilitering och förskrivning av hjälpmedel till personer med synnedsättning och blindhet. Rapporteringsanvisningar, kontakt.