Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Försäkringsmedicin är ett kunskapsområde som handlar om hur funktionstillstånd och klinisk verksamhet påverkar och påverkas av hur olika försäkringar är utformade. Inte minst handlar försäkringsmedicin om resonemang kring de ibland svåra överväganden som hälso- och sjukvårdens personal ställs inför i sitt arbete.

Försäkringar på området kan delas in i:

  • Allmänna försäkringar, det vill säga statligt reglerade försäkringar, som ger ersättningar vid sjukdom eller skada.
  • Privat tecknade försäkringar som ger ersättning vid skada, sjukdom eller dödsfall, till exempel livförsäkring och trafikförsäkring.
  • Försäkringar som skyddar mot skadeståndsanspråk vid skada eller sjukdom, till exempel patientförsäkringen, läkemedelsförsäkringen och läkares ansvarsförsäkring.

Varje dag gör läkare medicinska bedömningar och utfärdar försäkringsmedicinska intyg av olika slag. Vanligast är bedömningar inför sjukskrivning, men mer komplicerade bedömningar av funktionsnedsättning vid sjukdom och skada förekommer regelbundet.

Kontakt för vårdgivare

Britt Arrelöv

Medicinskt sakkunnig i försäkringsmedicin, ordförande i försäkringsmedicinska kommittén samt ordförande i centrala gaskommittén.