Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Det finns två regionala riktlinjer som gäller sjukskrivningsprocessen i Stockholms län. Dels Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i sjukskrivningsprocessen som ingår i de allmänna villkoren för vårdavtal, dels Försäkringsmedicinska kommitténs, Förkom, rekommendationer.

Båda riktlinjerna gäller för alla vårdgivare som har Stockholms läns landsting som uppdragsgivare.

Lokala handläggningsrutiner

Det styrande dokumentet Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i sjukskrivningsprocessen beskriver principerna för ansvarsfördelning och ledning i arbetet med sjukskrivning, mål för kvalitetsområden och hur målen ska följas upp. Riktlinjerna ligger till grund för vårdgivarnas utarbetande av lokala handläggningsrutiner.

Hälso- och sjukvårdslagens paragraf 28 och Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9 är grunden för ledningssystem inom Stockholms läns landsting.

Hälso- och sjukvårdslagen

Hälso- och sjukvårdslagen innehåller grundläggande regler för landstingen, kommunerna och andra vårdgivare.

Handbok till SOSFS 2011:9

Handbok med föreskrifter och allmänna råd om hur man ska använda ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete.

Försäkringsmedicinska kommitténs rekommendationer

Förkoms rekommendationer har tagits fram som ett stöd för hälso- och sjukvårdens arbete med försäkringsmedicinska bedömningar och intyganden generellt och vid sjukskrivning mera specifikt.

Rekommendationerna baseras på Socialstyrelsens intygsföreskrift, de övergripande principerna i det försäkringsmedicinska beslutsstödet och synpunkter från sjukvårdens verksamheter.

Förkoms rekommendationer är antagna av Hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting.

Det har visat sig råda osäkerhet om vem som har ansvar för sjukskrivningen då patienten har kontakt med flera vårdgivare. Förkom har därför utarbetat ett förtydligande av rekommendationernas punkt 7

Praktiska verktyg