Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Villkor för fakturering av landstingssubventioner från apotek

Stockholms läns landsting, organistationsnummer 23100-0016, tillåter under vissa förutsättningar fakturering av patientens egenavgift från apotek.

Stockholms läns landsting  subventionerar vissa läkemedel utöver läkemedelsförmånerna till vissa individer och patientgrupper. Vissa subventioner är lagstadgade att Stockholms läns landsting ska utge, andra är beslutade av landstingsfullmäktige.

Slutligen finns vissa individuella ärenden som beslutas utifrån den överenskommelse som gjorts mellan staten och landstingen, där landstingen förutsätts subventionera läkemedel som på individnivå är uppenbart prioriterade och kostnadseffektiva.

Apoteksaktören är skyldig att vid utlämnande av läkemedel och hjälpmedel som omfattas av dessa villkor följa angivna regler och inte rekommendera alternativ som innebär onödiga fördyringar för patienten eller landstinget.

Följande villkor gäller för fakturering

  • Apoteksaktören ska sammanställa en samlingsfaktura månadsvis per subventionstyp.
  • Apoteksaktören måste säkerställa att subventionen utges till patienter som är folkbokförda i Stockholms län.
  • Regler per subventionstyp ska följas i enlighet med dokument på denna sida.
  • Stockholms läns landsting tillämpar betalning om 30 dagar netto.

Stockholms läns landstings skyldighet att betala upphör om:

  • apoteksaktören inte följer de regler som anges inom respektive subvention och inte rättar påtalade fel
  • tillstånd från Läkemedelsverket upphör.

För att säkerställa snabb handläggning är det viktigt för apotek att löpande hålla sig uppdaterade avseende förändringar inom subventionerna.

Landstingssubventioner för läkemedel

Till förskrivare

SLL:s subvention kring preventivmedel påverkas av beslut som fattas av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. I dokumentet nedan beskrivs vilka produkter, priser och subventionsregler som påverkar olika produkter.

Eftersom myndigheten fattar beslut regelbundet, och vissa priser är helt oreglerade, kan vissa delar av dokumentet vara inaktuella.

För helt uppdaterad information hänvisas till  Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets webbplats och respektive apotek.

Kontakt

Relaterat