Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO och Tolkcentralen har uppdraget att förmedla tolktjänster för vardagstolkning till personer med dövhet, dövblindhet eller hörselnedsättning.
Tolkcentralen upphandlar tolkföretag och hanterar beställningar av vardagstolkning. Tolkservice som gäller vardagstolkning är kostnadsfri för vårdgivare och patient.

Ett antal huvudmän, myndigheter och andra aktörer är tillsammans ansvariga för tolktjänster som definieras som vardagstolkning. Vardagstolkning som landstinget ansvarar för är till exempel tolkning i olika vardagssituationer som exempelvis hälso- och sjukvård, vissa arbetsplatsrelaterade uppdrag, familjehögtider, fritid och viss samhällsservice.

Uppdraget

I Tolkcentralens uppdrag ingår att utifrån det beskrivna syftet med tolkbeställningen och de beslutsunderlag som finns göra avvägningar och bevilja eller avslå tolkbeställningar. Tolktjänster i hälso- och sjukvårdssituationer prioriteras högt.

Tolkcentralens beslutsunderlag är till exempel:

  • Prioriteringsordning (Se länk här nedan)
  • Talförs överenskommelser (bestående av Tolkcentralernas chefer nationellt)
  • Överenskommelser med olika arbetsgivare som är större konsumenter av tolktjänster för målgrupperna

Lagar som reglerar vardagstolkning

Vad som ingår i kostnadsfri vardagstolkning definieras av:

  • HSL (1982:763, § 3b)
  • En väg till delaktighet och inflytande (SOU 1991:97)
  • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387)
  • Teckenspråk och teckenspråkiga (SOU 2016:54)
  • Begreppet vardagstolkning – om landstingets ansvar till döva, dövblinda och hörselskadade (Socialstyrelsens utredning, dec 2008)
  • En samlad tolktjänst (SOU 2011:83)
  • Tolktjänst för vardagstolkning (Ds 2016:7).

Omfattning

Tolkcentralen förser Stockholms läns landsting med teckenspråkstolkning, skrivtolkning, dövblindtolkning och tecken som stöd. I länet behöver lite drygt tusen individer teckenspråkstolkning, nästan tre hundra individer skrivtolkning, drygt hundra individer dövblindtolkning och några ganska få behöver tecken som stöd.

För patienter som inte är folkbokförda i Stockholms län, men som vårdas här, kan tolk beställas på samma sätt som för invånare i Stockholm. Tolkcentralen har avtal med övriga regioner och landsting för detta.

Läs mer