Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Uppdrag och målgrupp

Målgruppen är barn och ungdomar i åldrarna 0 till och med 17 år som har en komplicerad sjukdomsbild, men som inte behöver akutsjukhusets specialistkompetens och utrustning.

Basuppdraget är på specialistnivå. Barn- och ungdomsmedicinska mottagningarna har inte ett akutuppdrag men de ska till sin målgrupp kunna erbjuda ett antal oplanerade besök per dag. Barn/unga som inte tillhör målgruppen ska i första hand vända sig till husläkarmottagningarna.

Kriterier för vilka barn/unga som ska tas emot på barn- och ungdomsmedicinska mottagningar respektive på husläkarmottagningar finns beskrivet på webbplatsen Viss.nu:

  • Utredning, behandling och uppföljning av barn och ungdomar med misstänkt eller diagnostiserad ADHD.
  • Behandling av barn och ungdomar med obesitas.

Åldersgränsen för ADHD-patienter är 4 till och med 17 år. Samma åldersgränser gäller för behandling av barn/unga med obesitas. Även barn/unga med övervikt i kombination med sjukdomar relaterade till övervikten ska tas emot.

Utbildning för obesitasuppdraget

Det här är en obligatorisk utbildning för enheter med detta uppdrag. Metoder utifrån evidens och beprövad erfarenhet tas upp och diskuteras i en intensiv tvådagarskurs.

Samtidigt ges tillfälle att öka teamsamarbetet mellan barnläkarmottagningar och primärvårdsrehabilitering. Du blir behörig i samtal på rådgivningsnivå på området barnfetma.

Övervikt och fetma hos barn och unga

Psykisk ohälsa hos barn och unga 

Därutöver kan barn- och ungdomsmedicinska mottagningar och husläkarmottagningar med avtal ansöka om tilläggsuppdraget
Första linjen vid psykisk ohälsa hos barn och ungdom.
Läs mer om tilläggsuppdraget:

Observera att minst 60 procent av mottagningens verksamhet måste bestå av basuppdraget.

Godkända vårdgivare

Ansökan och förfrågningsunderlag

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Stockholms läns landsting. Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget.

Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med landstinget. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven.

Ansökningar tas emot löpande. Vårdval Stockholm innebär fri etablering i Stockholms läns landsting för de vårdgivare som godkänns. Inom vårdvalet finns inte något volymtak.

Ersättning

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska vårdkontakter rapporteras till landstingets centrala register GVR från ditt kassasystem. Som vårdgivare ansvarar du för att ha den senaste versionen av kassasystemet.

Till vårdinformatiks funktionsbrevlåda kan du som vårdgivare ställa registreringsfrågor:

vardinformatik@sll.se

Uppföljning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen följer upp och redovisar jämförelser mellan vårdgivare. Till grund för detta ligger ett antal nyckeltal från respektive vårdgivare via existerande rapportering och patientenkäter.

Vårdfaktura

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar fakturerar Stockholms läns landsting månadsvis via Vårdfaktura.

Fakturering Obesitasuppdraget

Fakturering av utomlänspatienter

För privata vårdgivare ersätts utomlänspatienter från och med mars 2015 i den ordinarie faktureringen i Vårdfaktura. Alla vårdkontakter som rapporteras från och med 1 mars kommer att ingå i denna fakturering. Vårdkontakterna vidarefaktureras sedan av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF, till respektive hemlandsting.

Fakturering av utrikespatienter

Prislistan i förfrågningsunderlaget gäller för fakturering av utrikespatienter till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Detta förutsatt att patienten kan uppvisa nödvändiga intyg.

Från och med 1 mars 2015 är det möjligt att få fram fakturaunderlag i systemet HEJ.

HEJ

E-tjänst som används för att kontrollera fakturaunderlaget för utförd vård som har inrapporterats i några av Stockholms läns landstings övriga e-tjänster. Behörighet, inloggning samt användarstöd.

För ansökan om behörighet till HEJ, kontakta SLL IT.

Fakturering av utrikespatienter ska ske till nedan fakturaadress:
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Ref: 1500250
Box 12081
102 23 Stockholm

Besökskvitto från kassasystem eller RAPP ska framgå i fakturan till HSF samt något av nedanstående:

  • EU-kort
  • Person som är bosatt i ett nordiskt land som saknar EU-kort ska ange sin folkbokföringsadress i hemlandet samt uppvisa ID-handling alternativt försäkringskort
  • Intyg från Försäkringskassan om rätt till vårdförmåner
  • Pass (Algeriet, Australien)

Speciella konventionsregler finns för vissa länder/regioner, se regelverk nedan för mer information:

Observera att specifika taxekoder gäller för patienter bosatta utomlands. Se under rubriken Rapporteringsanvisningar för mer information.

Fakturering Skyddad ID

PM och riktlinjer

Riktlinjer för remissgrupper

För vårdgivare i Stockholms läns landsting som utreder och behandlar barn med misstänkt ADHD, autismspektrumtillstånd och utvecklingsstörning.

Remissblankett

Kontakt för vårdgivare

För frågor om uppdragets utförande och administration kontakta:

Margareta Cassel | Avtalshandläggare

Avdelningen för närsjukvård

Frågor och svar 

Frågor inför ansökan om vårdval

Alla frågor kring godkännande ska ställas per e-post till:

Tim Bomanson | Avtalshandläggare

 

Relaterad information