Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Sökträffar

Barnkonventionen - handlingsplan

Barns mänskliga rättigheter ska respekteras. Barnkonventionen berör alla landstingets verksamheter. Handlingsplanen finns i en lång och en kort version som kan beställas.

Basala hygienrutiner - vad ingår?

I Stockholms läns landstings basala hygienrutiner för vårdpersonal ingår arbetskläder, rengöring och skyddsutrustning.

I Stockholms läns landstings basala hygienrutiner för vårdpersonal ingår arbetskläder, rengöring och skyddsutrustning.

Biobanker i hälso- och sjukvården

Lagen om biobanker i hälso- och sjukvården reglerar hur biologiskt material från människa får användas för vissa ändamål.

Lagen om biobanker i hälso- och sjukvården reglerar hur biologiskt material från människa får användas för vissa ändamål.

Bisyssla - riktlinjer

Oftast är det tillåtet för anställda inom Stockholms läns landsting att ägna sig åt bisysslor. Det finns dock begränsningar och arbetsgivaren kan därför förbjuda vissa bisysslor.

Cell- och vävnadslagen

Lagen omfattar hela hanteringskedjan för mänskliga vävnader och celler, till exempel samtycke till donation, urval av donatorer, förvaring och transplantation.

FoUU-strategi

Forskning, utveckling och utbildning (FoUU) i Stockholms läns landsting är i hög grad inriktad på de stora folksjukdomarna eller områden där stora behov finns av att förbättra vården.

Hbt-policy

Hbt-policyn gäller all verksamhet i Stockholms läns landsting.

Hälso- och sjukvårdslagen

Hälso- och sjukvårdslagen innehåller grundläggande regler för landstingen, kommunerna och andra vårdgivare.

Hälso- och sjukvårdslagen innehåller grundläggande regler för landstingen, kommunerna och andra vårdgivare.

Jämställdhetspolicy

Strategier för jämställdhetsarbetet inom Stockholms läns landsting omfattar utbildning, utvecklingsarbete och uppföljning.

Kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

Lagen innehåller bestämmelser om den ersättning som en kommun ska betala till ett landsting för viss hälso- och sjukvård.

Lagen innehåller bestämmelser om den ersättning som en kommun ska betala till ett landsting för viss hälso- och sjukvård.

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Föreskriften innehåller bestämmelser om kvalitet och patientsäkerhet för vårdgivare inom hälso- och sjukvård, verksamheter inom socialtjänsten och LSS.

Föreskriften innehåller bestämmelser om kvalitet och patientsäkerhet för vårdgivare inom hälso- och sjukvård, verksamheter inom socialtjänsten och LSS.

LOL och LOF - riktlinjer

Hur Lagen om läkarvårdsersättning (LOL) och Lagen om ersättning för fysioterapi (LOF) ska användas.

Läkemedelslagen

I läkemedelslagen finns bestämmelser för hur läkemedel ska produceras, hanteras och säljas.

I läkemedelslagen finns bestämmelser för hur läkemedel ska produceras, hanteras och säljas.

Läkemedelsstrategin i SLL

Dagens läkemedelsanvändning i Stockholms läns landsting samt strategi och målbild för förbättrad läkemedelsanvändning under åren 2013-2017.

Mediemedverkan - riktlinjer

Vårdgivaren ska i detta sammanhang, liksom vid alla andra vårdkontakter, bemöta patienter och anhöriga med en god etik och stor respekt.

Visar 1-30/66