Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Stockholms läns landstings riktlinjer för läkemedelsgenomgångar är en regional anpassning av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2012:9) och ska användas i öppen och sluten vård, inklusive hemsjukvård och särskilda boenden.

Riktlinjerna är ett stöd till vårdgivare vid uppfyllande av avtal, tilläggsavtal och förfrågningsunderlag.

Patienter över 75 år

Alla patienter som är 75 år och äldre ska erbjudas enkla läkemedelsgenomgångar vid 

  • besök i öppenvård
  • inskrivning i slutenvård
  • inskrivning i särskilt boende eller hemsjukvård.

Om de läkemedelsrelaterade problemen kvarstår ska patienten erbjudas en fördjupad läkemedelsgenomgång. En fördjupad läkemedelsgenomgång ska dessutom erbjudas varje år till

  • patienter i hemsjukvård och särskilda boendeformer för äldre
  • patienter med dosförpackade läkemedel
  • patienter med tre eller fler kroniska diagnoser inom primärvården.

Läkemedelsgenomgångar för äldre - webbutbildning

Läkemedelsgenomgångar för äldre är en webbutbildning från Socialstyrelsen som vänder sig till dig som är läkare, sjuksköterska eller övrig vård- och omsorgspersonal och som arbetar med läkemedelsgenomgångar för äldre.

Kontakt för vårdgivare

Mer information