Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Läkemedel är en av de viktigaste behandlingsmetoderna i hälso- och sjukvården och bidrar till bättre hälsa. Förfinad diagnostik, optimerad användning av befintliga läkemedel och utveckling av nya läkemedel är väsentligt för en modern sjukvård.

Det är angeläget att patienter får tillgång till nya läkemedel om dessa medför väsentliga förbättringar för patienten och är kostnadseffektiva, det vill säga rimligt prissatta. Det är motiverat att behandlingskostnaden ökar om det medför ett förhöjt hälsoläge i befolkningen.

Analyser av dagens läkemedelsanvändning har visat på ett antal brister. Både över- respektive underbehandling har identifierats. Det finns brister i kunskapsläget och det saknas systematik för uppföljning och forskning.

Målbilden

SLL kommer att de närmaste fem åren, i läkemedelsarbetet, att arbeta mot nedanstående målbild. Den beskriver att det finns ett samband mellan de fyra målområdena:

  • medicinsk ändamålsenlighet och patientsäkerhet
  • resurseffektivitet
  • utvecklingsfokus
  • en organisation för befolkningens bästa.

Patientsäkerheten är central, men goda kliniska utfall till rimliga kostnader är det viktigaste, och att alla delar av målbilden utvecklas gynnsamt.

Medicinskt ändamålsenlig och patientsäker

Att läkemedelsanvändningen i Stockholm är säker betyder för landstinget att patienter som behandlas med läkemedel inte ska drabbas av vårdskada som hade kunnat undvikas. Att läkemedelsanvändningen i Stockholm är medicinskt ändamålsenlig betyder för landstinget att förskrivaren gör en korrekt bedömning av patientens problem och väljer rätt läkemedel baserat på bästa tillgängliga kunskap.

Resurseffektiv

Att läkemedelsanvändningen i Stockholm är resurseffektiv betyder att vi i landstinget hushållar med våra resurser, såväl de ekonomiska som vår miljö. Genom att ständigt effektivisera och prioritera uppnår vi mesta möjliga hälsa för befolkningen inom givna resurser.

Utvecklingsfokus

Att läkemedelsanvändningen i Stockholm är utvecklingsorienterad betyder att vi i landstinget inom valda områden ska vara nationellt och internationellt ledande. Vi ska i alla delar sträva efter att finna möjligheter och utnyttja dem.

Organisation för befolkningens bästa

Att läkemedelsanvändningen i Stockholm är organiserad för patientens bästa betyder för landstinget att sjukvårdens organisation inte ska vara ett hinder för hur läkemedel används eller hur läkemedelsarbetet bedrivs.

För att uppnå målsättningarna med läkemedelsanvändningen har landstinget fastställt ett antal strategier som beslutsstöd för handlande de närmaste fem åren. Se länk nedan: