Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

I Stockholms läns landsting finns det möjlighet att gå olika miljökurser för de som arbetar inom landstingsverksamheter och de som arbetar i en verksamhet som arbetar på uppdrag åt landstinget. Man bör göra om utbildningarna vart femte år. Från och med 2018 finns det en ny grundläggande miljöutbildning som kopplar till Miljöprogrammet 2017-2021.

Webbaserade kurser

Det finns två interaktiva miljökurser:

  • Stockholms läns landstings grundläggande miljöutbildning
  • Läkemedel & Miljö

För att få diplom måste kunskapstestet genomföras vid ett och samma tillfälle. Besvaras inte frågorna korrekt måste proceduren göras om på nytt.

De webbaserade utbildningarna är gratis och ligger på Lärtorget. För privata vårdgivare krävs det ingen inloggning, men observera att resultaten därmed ej registreras per utförare.

Utbildningen Läkemedel & Miljö vänder sig främst till de som har förskrivningsrätt. Observera att det är ett krav i många avtal att de med förskrivningsrätt ska gå denna eller motsvarande utbildning.

 

Länkar till utbildningarna:

Till dig som arbetar inom SLL:

Om du arbetar på Danderyds sjukhus, Karolinska universitetsjukhuset, Södersjukhuset, Södertälje sjukhus, S:t Eriks ögonsjukhus, HSF, LSF, SLSO, Kulturförvaltningen, AB SLL Internfinans, Landstingsrevisorerna, Förvaltningen för utbyggd tunnelbana, Patientnämndens förvaltning, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Stockholm Care AB, Locum, Trafikförvaltningen eller MediCarrier – vänligen notera att för att kursen ska inkluderas i din profil ska du logga in i Lärtorget med ditt eTjänstekort innan du genomför kursen.

Hållbarhetsfrukostar

Lärarledd utbildning

Från och med 1 januari 2018 kommer inte Stockholms läns landsting att genomföra centralt anordnade grundläggande miljöutbildningar. De som vill ordna egna lärarledda grundutbildningar inom miljö kan avropa från ett centralt avtal. Det gäller både landstingets egna verksamheter och de verksamheter som arbetar på uppdrag åt landstinget.

Miljöombudsutbildning

Under hösten anordnas det vid två tillfällen en två dagars vidareutbildning i miljöfrågor för dig som arbetar som miljöombud/miljösamordnare inom hälso- och sjukvård och tandvård i landstingsfinansierad verksamhet.

För att gå denna utbildning krävs att man har gått den grundläggande webbutbildningen som baseras på Miljöprogram 2017-2021.

Syftet med tvådagarsutbildningen är att ge miljöombudet/miljösamordnaren fördjupad kunskap och verktyg för att driva miljöfrågor och skapa engagemang på sin arbetsplats.

Tillfälle 1

Dag 1: 17 september 2018

Dag 2: 24 september 2018

Tillfälle 2:

Dag 1: 12 november 2018

Dag 2: 19 november 2018

Utbildning i intern miljörevision

I september hålls det en 3 dagars utbildning i intern miljörevision. Kursen ger dig kunskaper för att själv kunna revidera olika verksamheters miljöledningssystem. Dag 3 får du göra en praktikrevision under handledning.

Sista anmälningsdag: 30 augusti 2018.

Datum: 6 september, 11 september och 13 september.
Tid: kl.08.30 -16.00

Kontakt

För information om hur man går till väga för att avropa lärarledda grundläggande miljöutbildningar kontakta:

För samtliga miljöutbildningar lärarledda som webbaserade kontakta:

Ni kan också vända er till er miljöansvariga där ni arbetar.

Mer information