Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Centrala Strålsäkerhetskommittén, CSK, arbetar på uppdrag av hälso- och sjukvårdsdirektören. Syftet med CSK:s arbete är att säkerställa och förbättra strålsäkerheten inom hälso- och sjukvården och tandvården i Stockholms läns landsting.

CSK verkar för utveckling och samordning av god strålningsmiljö och säkerhet i alla verksamheter med joniserande strålning, samt utfärdar riktlinjer och rekommendationer för strålsäkerhetsarbetet hos tillståndshavarna i den landstingsfinansierade vården.

Centrala riktlinjer för strålsäkerhet i SLL

De omarbetade riktlinjerna ska vara ett stöd i utformningen av tillståndshavarnas lokala ledningssystem inom området. Den årliga revisionen av riktlinjerna är uppskjuten tillsvidare.

Kontakt

Tove Öhrman | Sjukhusfysiker

Sekreterare, Centrala Strålsäkerhetskommittén