Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Socialstyrelsen har formulerat föreskrifter och allmänna råd för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Vårdgivaren ska enligt föreskrifterna ansvara för att det finns ett ledningssystem för att fortlöpande utveckla verksamhetens kvalitet och patientsäkerhet.

Föreskrifterna innehåller krav på samverkan och systematiskt förbättringsarbete genom risk- och avvikelsehantering samt egenkontroll. De beskriver också vilka krav som ställs på innehållet i vårdgivarnas patientsäkerhetsberättelse, utöver skyldigheterna i patientsäkerhetslagen.

Föreskrifterna omfattar utöver hälso- och sjukvården även verksamheter enligt tandvårdslagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och socialtjänstlagen.