Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Patientlagen trädde i kraft den 1 januari 2015.

Lagens innebörd

Patientlagen innehåller många bestämmelser om patientens ställning som redan tidigare finns i andra lagar. Den innehåller också större förändringar och förtydliganden jämfört med gällande lagstiftning, bland annat:

  • Invånare får möjlighet att välja utförare av offentligt finansierad primärvård och öppen specialiserad vård i hela Sverige.
  • Invånare får möjlighet att lista sig på en vårdcentral och välja en fast läkarkontakt i ett annat landsting än hemlandstinget.
  • Vårdgivarnas prioritering av patienter ska enbart baseras på medicinska behov. Detta innebär att landstingen inte kan prioritera sina egna invånare framför patienter som är bosatta i andra landsting.
  • Vårdens informationsplikt mot patienten utökas och information till patienter ska anpassas till mottagarens ålder, mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och andra individuella förutsättningar.
  • Patienter får utvidgad möjlighet till en ny medicinsk bedömning i valfritt landsting.
  • Bestämmelser om barns inflytande över sin egen vård införs i lagen.

Frågor och svar om patientlagen

Om patientlagen på SKL:s webbplats

Filmer på Lärtorget om patientlagen

Använd 1177.se i patientmötet

Presentationer i powerpoint till personalmöten

Broschyr om patientlagen för vårdpersonal