Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Utlandsvenskar/svenska medborgare bosatta i konventionsländer har rätt till subventionerad akut vård och hjälpmedel direkt kopplat till detta. Behovet av vård ska ha uppstått i Sverige. Utlandssvenskar/svenska medborgare bosatta i EU/EES-land skall visa EU-kort/provisoriskt intyg medan utlandsvenskar/svenska medborgare från konventionsland ska uppvisa pass.

Från de nordiska länderna krävs endast ID-handling samt att de uppger fullständig adress i hemlandet. Vid beställning av hjälpmedel måste förskrivaren bifoga kopia på ID-handling eller pass samt i förekommande fall kopia på EU-kort (fram och baksida). Försäkringskassan, Gotland bekostar hjälpmedlen.

Vid korttidsförskrivning, vid medicinska behov under 6 månader, ska avgift alltid erläggas i förväg.

Pensionär med svensk pension och som är bosatt i annan EU/EES – stat eller Schweiz

De pensionärer med svensk pension som är bosatta i ett annat EU-land och som reser till Sverige har rätt till all vård till vanlig patientavgift. Dessa personer måste visa upp ett intyg från svenska försäkringskassan vid vårdtillfället, läs mer i; Vård av personer från andra länder. Vid beställning av hjälpmedel måste förskrivaren bifoga kopia på ID-handling eller pass samt kopia på intyget från Försäkringskassan. Försäkringskassan, Gotland bekostar hjälpmedlen

Utlandssvenskar bosatta utanför EU/EES-land som får vård i Stockholms län

Regelverket styrs av det land personen är bosatt i.