Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Vartannat år anordnar Stockholms läns landsting patientsäkerhetsdagar. Patientsäkerhetsdagarna är en mötesplats för alla medarbetare inom hälso- och sjukvården, tjänstemän, politiker och patientföreträdare i Stockholms län. Syftet är att främja patientsäkerhetsarbetet.

                              

Patientsäkerhetsdagen 2017 -  22-23 november

Landstinget har en nollvision för vårdskador. Nu är vi mitt i genomförandefasen av framtidsplanen vilket innebär att hela sjukvårdskartan i länet ritas om. Det är känt att organisationsförändringar och vårdens övergångar är kritiska punkter för patientsäkerheten. Årets patientsäkerhetsdag är därför viktigare än någonsin.

Alla i vården är välkomna att öka kunskapen om hur vårdskador kan minimeras, få inspiration och bra exempel från andra verksamheter och inte minst träffa kollegor för erfarenhetsutbyte. Patientsäkerhetsdagarna är en populär och välbesökt mötesplats. Patientsäkerhetsdagens program under temat Tryggt och säkert – Framtidens hälso- och sjukvård hittas via länken nedan.

 

Patientsäkerhetsdagen 2015

Den förra Patientsäkerhetsdagen i mars 2015 hade temat Tillsammans med patienten gör vi vården säkrare och knöt an till den nya patientlagen för att stärka patientens ställning. Den samlade 1670 deltagare.

Följ länken för att titta på föreläsningar från Patientsäkerhetsdagen 2015: