Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Behandlande läkares ansvar

  1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om legionella och hur det smittar - se smittskyddsblad för läkare. Angeläget att försöka få ett nedre luftvägsprov! Sätt in antibiotikabehandling.
  2. Förhållningsregler: Nej, smittar inte från människa till människa.
  3. Smittspårning: Inkubationstid 2-14 dagar. Vilken vattenaerosol kan vara smittkälla? Se exempel i smittskyddsblad för läkare. Om patienten har vårdats inom slutenvård eller på särskilt boende inom inkubationstiden och därmed skulle kunna vara smittad där, kontakta Vårdhygien Stockholm eller Smittskydd Stockholm (kontorstid).
  4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Ange smittland. Misstänkt vattenaerosol-exponering? Vid utlandsvistelse, ange resmål och hotell samt avrese- och ankomstdatum. Ange gärna om nedre luftvägsprov är taget.
  5. Kostnadsfrihet: Nej, är inte en allmänfarlig sjukdom.

Eftersom legionella är en objektburen smitta utreds smittkällan av Miljö- och hälsoskyddsinspektör i aktuell kommun i samarbete med Smittskydd Stockholm.

Handlingsprogram

Legionella - Handlingsprogram

Riktlinjer för att handlägga fall av misstänkt vårdrelaterad legionellainfektion samt förebygga förekomst av legionella. Handlingsprogrammet gäller i slutenvården och särskilda boenden i Stockholms län.

Klinisk smittskyddsanmälan / SmiNet

SmiNet

Vill du ansöka om ett lösenord eller veta mer om det elektroniska anmälningssystemet SmiNet?

Klinisk anmälan bör innehålla

  • insjukningsdatum
  • sannolikt smittland (inhemsk/utländsk smitta)
  • vid utlandsvistelse, ange resmål och hotell samt avrese- och ankomstdatum
  • eventuell misstanke om smittkälla, vilka vattenaerosolkällor har patienten utsatts för. Vid misstanke om att smittkälla kan vara inom slutenvård eller särskilt boende, kontakta Vårdhygien Stockholm eller Smittskydd Stockholm (kontorstid)
  • ange gärna om nedre luftvägsprov är taget.

Smittskyddsblad

Smittspårning

Smittspårning av närkontakter är inte aktuellt. Smittspårning görs för att finna en objektburen smittkälla, såsom vatten eller jord. Detta sker i samarbete mellan Miljö-och hälsoskyddskontor och Smittskydd Stockholm, med hjälp av den information behandlande läkare ger.

Statistik

Legionella - helårsstatistik 2016

40 fall av legionella anmäldes 2016, vilket är oförändrat sedan föregående år, trots ökad provtagning. Hälften var smittade utomlands, varav flera i Dubai.

Statistik - Smittsamma sjukdomar

Kontaktpersoner

Externa länkar