Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Behandlande läkares ansvar

 1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om MRSA, inklusive hur det smittar - se smittskyddsblad för läkare. Byt eventuellt antibiotikabehandling samt remittera till MRSA-teamet. Märk journalen med MRSA. Se även handlingsprogram PM 5.
 2. Förhållningsregler: Ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter.
 3. Smittspårning: Innebär att provtagande läkare/enhet ansvarar för att smittspårning i vården görs. Omfattning beror på var diagnosen ställts (inom slutenvård/öppenvård/särskilt boende), se handlingsprogram PM 6. Kontakta Vårdhygien för samråd. MRSA-teamet sköter eventuell smittspårning i familjen.
 4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet.
 5. Kostnadsfrihet: Observera att provtagning, vård och eventuell behandling för MRSA ska vara kostnadsfri för patienten.

Handlingsprogram

Klinisk smittskyddsanmälan / SmiNet

SmiNet

Vill du ansöka om ett lösenord eller veta mer om det elektroniska anmälningssystemet SmiNet?

Klinisk anmälan bör innehålla

 • misstänkt smittland, oavsett sjukvårdskontakt
 • de sjukvårdskontakter patienten haft de senaste 6 månaderna
 • om patienten haft sjukvårdskontakt i samband med utlandsresa de senaste 6 månaderna
 • om patienten har kommunal omsorg, gäller både barn och vuxna
 • indikation för MRSA-odling (screening, klinisk infektion etcetera) samt varifrån odlingar tagits (näsa, svalg etcetera)
 • om smittspårning påbörjats och vem som ansvarar för detta.

Smittskyddsblad

Uppföljning

PM och anvisningar

Statistik

 

Stickprovsundersökning

Mer om MRSA

Avskrivning av MRSA-bärarskap

MRSA-teamet på Danderyds sjukhus och Smittskydd Stockholm kan i samråd efter upprepade negativa prover avskriva bärarskap av MRSA.

Kontaktpersoner

MRSA-teamet, infektionskliniken Danderyd

Telefon: 08-123 591 35
Fax: 08-446 51 37

Stockholmsgeriatriken, avdelning 72 MRSA

Avdelning 72 MRSA

Avdelning 72 på Sabbatsbergs sjukhus har ett länsövergripande geriatriskt uppdrag för patienter som är MRSA-bärare.

Publikationer

Resistenta bakterier - Lathundar

Två lathundar som sammanfattar SLL:s handlingsprogram för MRSA, VRE, ESBLcarba och ESBL med avseende på smittpårning samt vårdrutiner och screening.

Externa länkar