Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Behandlande läkares ansvar

 1. Medicinskt omhändertagande: Vid klinisk/röntgenologisk misstanke smittsam tbc kontakta TBC-mottagning (Infektions- eller Barnkliniken Karolinska universitetssjukhuset alt) för omedelbart omhändertagande. Ge patienten information om tbc, inklusive hur det smittar och möjlighet till behandling - se smittskyddsblad för läkare.
 2. Förhållningsregler: Ges muntligt och skriftligt av TBC-behandlande läkare, se smittskyddsblad till patienter. Dessa blad finns även översatta till ett flertal olika språk.
 3. Smittspårning: Innebär att ta ett IGRA-test (blodprov) eller tuberkulintest (hudtest) på kontakter som kan ha utsatts för smittrisk. Görs av sjuksköterska på TBC-mottagning.
 4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan av aktiv tbc ska göras i SmiNet. Görs vanligen på TBC- mottagning. Provtagande läkare anmäler vid fördröjning av omhändertagande på specialistklinik. Latent tbc anmäls inte.
 5. Kostnadsfrihet: Provtagning, vård och eventuell behandling för tbc är kostnadsfria för patienten.

Klinisk smittskyddsanmälan / SmiNet

SmiNet

Vill du ansöka om ett lösenord eller veta mer om det elektroniska anmälningssystemet SmiNet?

Klinisk anmälan bör innehålla

 • smittsamhetsbedömning
 • om mikroskopi sputum är utförd
 • om mykobakterieodling är utförd
 • om lungröntgensvar
 • sjukdomslokalisation/organ
 • förmodat smittland
 • patientens födelseland
 • när patienten kom till Sverige, om ej född i Sverige
 • om smittspårning påbörjats och vem som ansvarar för detta
 • namn på ansvarig smittspårare
 • om patienten remitterats och vart.

Övriga anmälningar enligt smittskyddslagen

Smittskyddsblad

Smittspårning

Smittspårning för tuberkulos innebär följande:

 • Smittsamhetsbedömning av patienten.
 • Testning av kontakter som kan vara smittkälla, kan vara smittade av smittkälla, kan vara smittade av index.
   - Använd tuberkulintest (PPD), alternativt IGRA (blodprov)
 • Vid positiv reaktion ska aktiv tuberkulos uteslutas.

Handlingsprogram

Tuberkulos - Handlingsprogram

Handlingsprogram för Tuberkulos på vårdavdelning och mottagning samt i hemsjukvård och särskilda boenden för äldre i Stockholms län.

PM och anvisningar

Testmetoder

Tuberkulintest (PPD)

Instruktionsfilmer som visar hur det går till att sätta och avläsa ett tuberkulintest.

Latent tuberkulos

Asylsökande/migranter/anhöriginvandrade

Asyl - migration - hälsoundersökning

Smittskyddsläkarens rekommendationer för provtagning vid hälsoundersökning och handläggning vid positiva provsvar. Informationsmaterial för vården och personal på boenden för asylsökande.

Statistik

Mer om tuberkulos

Kontaktpersoner

 

Publikationer

Tuberkulos - Fakta om sjukdomen

Beställningsbar folder från Smittskydd Stockholm med fakta om smittsamhet, symtom, diagnos och behandling av tuberkulos. Finns på flera språk.

Externa länkar