Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Detta behandlingsprogram gavs ut senast för fyra års sedan och den nya versionen fullföljer med en gedigen omarbetning en lång tradition för att ge aktuella riktlinjer för akut kirurgi till alla som arbetar inom Stockholms läns landsting och Visby lasarett.

Programmet är avsett som stöd i den akuta handläggningen av patienter på våra akutmottagningar. Det är angeläget att sjukhusen har gemensamma diagnostiska kriterier och att utredning och behandling sker enligt moderna vetenskapliga principer.

Avdelning Somatisk specialistvård, enheten Vårdgivarstöd, Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen (HSF) har stött arbetet med behandlingsprogrammet.För innehåll i handboken ansvarar författarna.

Detta behandlingsprogram om akut kirurgi har godkänts av Stockholms
medicinska råd (SMR 2016). Riktlinjerna bygger på evidens och bästa kliniska praxis för diagnostik och behandling inom akut kirurgi.

Stockholm, februari 2017

 

Barbro Naroskyin
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Inga-Lena Nilsson
Spesak i kirurgi
Ordförande specialitetsrådet kirurgi

Akut kirurgi behandlingsprogram (kapitel)

Akut kirurgi behandlingsprogram (hela boken)

App-Akut kirurgi

  • För iPhone/iPad sök Akut kirurgi i Apples Store
  • För Android sök Akut kirurgi i Google Play