Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Alla invånare ska ha tillgång till hälso- och sjukvård på lika villkor, baserad på bästa möjliga kunskap. Vårdens medarbetare behöver därför enkelt ha tillgång till aktuell kunskap i varje möte med patienten. Detta är något som en ny nationell sammanhållen struktur för kunskapsstyrning syftar till att råda bot på.

Alla sjukvårdsregioner i samverkan

Den nationella strukturen etableras under 2018 av samtliga 21 landsting och regioner i samverkan. Nationella programområden och arbetsgrupper för olika sjukdomar inrättas med experter från alla sjukvårdsregioner. Det etableras också nationella samverkansgrupper inom tvärgående områden som till exempel patientsäkerhet, läkemedel och medicinsk teknik.

Projekt Stockholm-Gotland

Under 2018 tar också projekt Kunskapsstyrning i region Stockholm-Gotland fram ett förslag på strategisk plan för ett mer sammanhållet system anpassad till den nationella strukturen. I projektet ingår även att säkerställa nomineringar av ledamöter och värdskap i den nationella strukturen.

Nomineringar pågår

De nationella programområdena ska bemannas med en ledamot från varje sjukvårdsregion, med mandat att företräda regionen inom det specifika sjukdomsområdet. Nomineringar pågår och sker i Stockholms läns landsting via valberedningen för sakkunniga i SLL, med föredragning i direktörsgruppen och beslut av hälso- och sjukvårdsdirektörerna för SLL och region Gotland.