Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Avtalet gäller från den 1 september 2017 för läkare som tjänstgör vid Danderyds sjukhus, Karolinska universitetssjukhuset, Norrtälje sjukhus, S:t Eriks ögonsjukhus, Södersjukhuset och Södertälje sjukhus. De avtal som undantogs från uppsägningen kommer fortsatt att gälla (se bilaga 1 till avtalet). Det nya avtalet gäller inte heller för SLSO, utan där fortsätter diskussionen om ett enhetligt avtal inom psykiatrin. Vidare är primärvårdens verksamhet vid TioHundra undantagen.

Detta avtal ger bättre förutsättningar för arbetet med behovsstyrd planering av läkares arbetstid vardagar kl. 17-21. Förändringen implementeras enligt plan lokalt i respektive verksamhet under 2017.

I korthet innehåller avtalet följande:

  • Bundenhetsersättningen för jour och beredskap är höjd och nivån framgår av bilaga 2 till avtalet.
  • För arbetad tid under jour och beredskap måndag till torsdag utges en faktor om 1,5 från kl. 19.00.
  • För arbetad tid under jour och beredskap fredagar från kl. 17.00 utges en faktor om 2,0.
  • Ledighet kan tas ut under året efter samråd och beslut av arbetsgivaren.
  • Medarbetaren får föra över 200 timmars kompensationsledighet vid årets slut. Övrig tid betalas ut kontant eller i form av löneväxling till pension.
  • Premietillägget vid löneväxling höjs till 7%.
  • Vid byte av befattning/anställning inom förvaltningen/bolaget betalas intjänad jourkompensation ut, med undantag för 200 timmar som kan överföras.
  • Nuvarande lokala ersättningar för kort varsel består t. o. m. den 31 maj 2018 och upphör därefter. Parterna är överens om att under övergångsperioden diskutera hur verksamheterna ska hantera bemanningsfrågor i syfte att undvika behov av ersättningar för kort varsel.