Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

- Det finns ett stort engagemang hos alla involverade för att vårt nya utbud av akut vård ska ge stockholmarna det de behöver. Bra akut vård bygger på samarbete dygnet runt mellan en rad vårdgivare så när vi gör förändringar måste vi arbeta tätt tillsammans. Vi kommer att berätta regelbundet om hur arbetet går, om de förändringar som görs och visa siffror på var stockholmarna får sin vård, säger Barbro Naroskyin, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Arbetet med att förändra det akuta omhändertagandet leds av hälso- och sjukvårdsdirektören och chefläkaren. Företrädare för närakuter och husläkarmottagningar, 1177 Vårdguiden, akutsjukhus och ambulansverksamhet är några av de som deltar. I regelbundna rapporter på landstingets webbplats sll.se kommer landstingets arbete med förändringarna beskrivas. Samtidigt redovisas färsk statistik om hur den akuta vården används av länets patienter.

- Vi bygger vidare på de samarbeten vi haft under vinterhelger och på sommaren, följer arbetet löpande och vidtar åtgärder när det behövs för en säker vård. Förändringar är krävande men de behövs när länet växer och mer vård ska ges av andra vårdgivare än akutsjukhusen, säger Johan Bratt, chefläkare för Stockholms läns landsting.

Närakuter – för allvarliga skador och sjukdomar som inte kan vänta

De nya närakuterna har öppet 8 - 22 alla dagar med ett bredare utbud för både vuxna och barn. Tanken är att de allt oftare ska vara ett alternativ till akutsjukhusens akutmottagningar. De har till exempel större möjlighet att ta hand om patienter med misstänkta frakturer på armar och ben, sårskador och akuta allergiska reaktioner.

En nyhet är observationsplatser för patienter som får stanna några timmar på närakuten så att vårdpersonalen kan följa hur deras tillstånd utvecklar sig och bedöma om de kan gå hem eller behöver läggas in på akutsjukhus. Närakuterna kommer också ha möjlighet att ta emot ambulanser.

2017 öppnade Närakut Haga vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Sedan 1 januari är nu ytterligare sex närakuter igång med ett breddat uppdrag: Närakuterna Nacka, Danderyd och Huddinge med tillgång till röntgen under hela öppettiden.Närakut Löwenströmska (i Upplands Väsby), Närakut Handen och Närakut Järva har allt som ingår i uppdraget utom röntgen och laboratorium på kvällstid, något de kommer få under våren. Under våren öppnar också Närakut Rosenlund (på Södermalm) och Närakut Södertälje med fullt uppdrag. Senare under 2018 öppnar Närakut S:t Göran.

Utöver närakuterna finns också 13 husläkarjourer som på kvällar och helger tar hand om patienter med akut behov av den kompetens som finns hos husläkarmottagningarna. På dagtid är husläkarmottagningarna fortfarande första valet för den som behöver träffa en läkare eller sjuksköterksa.

Omfördelning mellan akutsjukhusen

Samtidigt som vården utanför akutsjukhusen tar över en större del av de akuta besöken sker också en omfördelning mellan akutsjukhusen. Karolinska Universitetssjukhuset i Solna kommer ta hand om färre men mer vårdkrävande patienter i enlighet med sitt nya uppdrag om en intensivakut. En del av de patienter som tidigare fick vård på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna kommer istället tas om hand av övriga akutsjukhus. Samtidigt ökar alternativen till akut vård genom närakuterna som byggs ut så att patienter som tidigare gick till länets övriga akutmottagningar oftare får vård av dem.

Även barnsjukvården omstruktureras på samma sätt. De nya närakuterna med större barnkompetens startar på fler platser i länet och akutmottagningarna för barn på akutsjukhusen får ett mer renodlat uppdrag. Nuvarande barnakut vid Danderyds sjukhus stänger och de svårast sjuka och skadade barnen får hjälp på Astrid Lindgrens Barnsjukhus Solna, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Huddinge och Sachsska Barnsjukhuset. Samtidigt öppnar nya Närakut Danderyd med barnkompetens bredvid akutmottagningen för vuxna på Danderyds sjukhus. Syftet är att öka tillgången till läkarbedömning för barn och föräldrar på fler platser i länet och minska väntetiderna på de stora barnakutmottagningarna som reserveras för de svårast sjuka barnen.

Geriatrisk vård

För att minska de tillfällen då äldre behöver vistas på akutmottagning på akutsjukhus i väntan på bedömning ska allt fler kunna läggas in i geriatrisk vård direkt efter besök på en närakut. Arbetet för att utveckla detta pågår. Arbete pågår också för att öka samordningen mellan länets geriatriska kliniker så att alla platser kan användas på bästa sätt och parallellt med det pågår också arbetet med att utöka platserna eftersom behovet av vård till de äldre ökar.

Ambulanssjukvården

Det digitala kommunikationssystemet för ambulanserna har införts i alla ambulanser och efterjusteringar görs löpande. Systemet gör det enklare för ambulanserna att kommunicera med mottagande vårdgivare och gör avlämningarna snabbare. En ny koordinator har införts som ska ha en överblick över de olika bemannade fordon som används så att varje enhet används till rätt patient. Länet har intensivvårdsambulans, ambulans, transportambulans för redan läkarbedömda patienter, liggande persontransporter och jourläkarbilar.

Gemensamt digitalt verktyg hjälper vårdgivarna vägleda rätt

I och med det utökade vårdutbudet med fler alternativ inom den akuta vården behövs också rutinerna för hur patienter vägleds i vården uppdateras. Vanliga orsaker till att patienter söker vård har arbetats igenom och kopplats ihop med hänvisning till en vårdform eller ett vårdområde utifrån den nya strukturen för akut vård länet. Det blir ett underlag för till exempel 1177 Vårdguiden på telefon eller andra vårdgivare som ska vägleda patienter rätt. Stockholms medicinska råd deltar i arbetet med att utforma innehållet i det digitala verktyget och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen kommer att granska hur det fungerar.

Kommunikationsinsats till invånare

En större kommunikationsinsats under våren ska göra det enkelt för alla invånare att hitta till rätt vård som i vissa fall kommer finnas på nya platser. Insatsen kommer synas i digitala kanaler, i kollektivtrafiken, i annonser och i väntrum. Viktigast just nu är att berätta mer om vilken vård de nya närakuterna kan erbjuda och var de finns. Samtidigt görs kommunikationsinsatser till vårdgivare, bland annat genom dialogmöten för att utveckla samarbetet kring hur patienterna ska hänvisas till rätt vårdform.

Förändringarna i siffror – december månad

Här presenteras några av de områden som hälso- och sjukvårdsförvaltningen följer löpande. Ytterligare statistik tillkommer i senare rapporter.

  • Akutmottagningarna tog emot totalt 51 030 besök, 4,5 procent färre än december 2016.
  • Närakuterna och husläkarjourerna tog tillsammans emot 29 832 besök, 18 procent fler än december 2016.
  • Husläkarmottagningarna tog emot 239 403 besök. 8,6 procent färre än december 2016.
  • En jämförelse mellan akutmottagningarna för december visar att akutbesöken varit i nivå med året före på Danderyds sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Södersjukhuset har haft färre besök. På Norrtälje sjukhus, Capio St Görans sjukhus och Södertälje sjukhus har haft fler.