Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Sökträffar

 • Ambulanssjukvård

  Om hur ambulanssjukvården i Stockholm prioriteras och samordnas, och vilka avtal som finns för olika former av ambulanssjukvård i Stockholms län.

 • Andligt stöd

  Många patienter vill få samtalsstöd i samband med ohälsa, livskriser och sorg. Sjukhuskyrkan kan förmedla kontakt med präst, imam eller andra företrädare för olika trosutövare.

 • Anhörigstöd

  Kommunen är enligt socialtjänstlagen skyldig att erbjuda olika former av stöd åt personer som vårdar sina närstående.

 • Färdtjänst

  Här finns information om grundkraven för att få färdtjänst och hur ansökan går till.

 • Glasögonbidrag till barn

  Barn som är skrivna i Stockholms län och som behöver glasögon eller linser kan få 500 kronor i bidrag till och med sju års ålder.

 • HPV-vaccination

  Här beskrivs målgrupp för HPV-vaccination, hur du beställer vaccin, hälsodeklaration- och medgivandeblanketter, ersättningsvillkor, utvärdering, patientinformation med mera.

 • ID-kontroll av person som söker vård

  Generellt gäller att alla personer som söker vård ska legitimera sig med godkänd identitetshandling. Här är en vägledning för vårdgivare om hur identitetskontroll ska göras.

 • Inställda operationer - ersättning

  Förutsättningen för att få ersättning är att patienten fått beskedet mindre än 48 timmar före bokad tid. Vårdgivaren är skyldig att hjälpa patienten med ansökan.

 • Jourläkarbilar

  Här finns information om hur jourläkarbilarna bemannas och vilka uppgifter jourläkaren har.

 • Klagomål på vården

  Här beskrivs hur man som vårdgivare kan hantera klagomål på vården från patienter eller deras närstående.

 • Ny medicinsk bedömning

  Patienten har i vissa situationer laglig rätt till ytterligare en medicinsk bedömning av en specialist var som helst i landet.

 • Orosanmälan när ett barn far illa

  Personal i hälso- och sjukvården och omsorgen har en skyldighet enligt socialtjänstlagen att anmäla när ett barn riskerar att fara illa. Här hittar du kontaktuppgifter för orosanmälan.

 • Reservnummer

  Information om när en patient behöver registreras med reservnummer och hur man gör.

 • Rättsintyg

  Lagen om rättsintyg i anledning av brott (2005:225) ställer tydliga krav på när och hur intyget ska utfärdas. Intyget är viktigt för att kunna bedöma om ett brott har begåtts eller inte.

 • Sammanhållen journalföring

  Med sammanhållen journalföring kan journaluppgifter delas mellan vårdgivare. Ökar patientsäkerheten, underlättar i nästa led i vårdkedjan, ger färre fax/ telefonfrågor.

 • Sjukresor

  Sjukresor gäller endast resor mellan hemmet och vårdgivaren eller mellan vårdgivare. Alla sjukresor grundar sig på en medicinsk bedömning.

 • Skyddade personuppgifter

  Personer som lever under hot behöver skyddas och vårdgivare behöver därför rutiner för hur skyddade personuppgifter ska hanteras.

 • Sprututbyte

  Målgrupp och uppdragsbeskrivning för mottagningen för sprututbyte som ligger på S:t Görans sjukhusområde och drivs av infektionskliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset.

 • Tolktjänster - samlad information

  Om regler och rutiner för hur tolktjänster används, bokning av tolk i talade språk och teckenspråkstolk inom hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting

 • Transport av avliden

  Stockholms läns landsting har det yttersta ansvaret för att den som avlider på allmän plats eller i en privatbostad transporteras till bårhus. AISAB utför transporterna i Stockholms län.

 • Vård av utomlänspatienter

  Landstingen och regionerna kan själva besluta om krav på remiss i öppen vård. Här ges information om vård av utomlänspatienter.

 • Vård utomlands

  Sedan 1 oktober 2013 finns en lag som ska underlätta för personer att söka vård inom EU. Lagen gäller vård och tandvård i EU-länder, samt EES-länderna Island, Norge och Liechtenstein.

 • Vårdgaranti

  Här ges information om vilken typ av vård som är garanterad inom vilka tidsramar och vad som händer om tidsgränsen inte kan hållas. Också vad som gäller för remittering och specialiserad vård.