Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Frapp – digitalt verksamhetsstöd

Frapp är ambulansvårdprocessens nya IT-stöd och är installerad i alla ambulanser och på mottagande sjukhus i Stockholms län. Helhetslösningen är i drift sedan årsskiftet 2017. Förkortningen står för Framtida prehospital plattform IT i Stockholms läns landsting. Patientens information blir samlad och kan hanteras i realtid. Alla data från ambulansen skickas i realtid till den mottagande enheten som får möjlighet att ta del av patientinformation under pågående patientärende. Även andra verksamheter ska ha möjlighet att ta del av patientinformation på sikt

Den nya utrustningen omfattar hårdvara och system för journalföring, kart- och navigationsstöd, monitorering och EKG samt utrustning för att kommunicera informationen.

Projektet avslutas vid årsskiftet 2017/2018. Förvaltningsobjektet Ambulans där Frapp ingår övertar ansvaret för förvaltning fullt ut när projektet stängs.

Syftet är ökad patientsäkerhet, en effektiviserad ärendehantering, ett förbättrat mottagande och rapportering samt en förbättrad uppföljning.

Det digitala verksamhetsstödssystemet är anpassat till den framtida hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting. Den förändrade vårdstrukturen kommer att innebära ett utökat antal avlämningsadresser för ambulanssjukvården. Det ställer ännu högre krav på vårdgivare att ha goda kunskaper om sjukvårdsutbudet i länet för att kunna hjälpa patienten till rätt vårdnivå och vårdenhet samt anpassa sina tekniska system till förändringar. Ambulanssjukvården kommer i ökad omfattning att användas för bedömning, behandling och patientstyrning.

Utrustning i ambulanserna

  • Windowsbaserade fordonsdatorer av modellen Motion Tablet med pekskärm. En främre och en bakre dator.
  • Den främre datorn används för statushantering och som kart- och navigationsstöd. Mjukvaran heter SAFE (SAAB Group AB).
  • Den bakre datorn (journaldator inklusive tangentbord) används för patientjournal, beslutsstöd med mera. Mjukvaran heter amPHI (Amphi Systems A/S).
  • EKG och monitorering (12-avlednings EKG, NIBP, IBP, ETCO2 ochSpO2) Utrustningen heter Corpuls 3 (Abbot).
  • Kommunikationsutrustning för datakommunikation i och utanför fordonet.
  • DXC Technology integrationsansvarig och är ansvarig leverantör för de delar som ingår i helhetslösningen.

SAFE är placerad fram i ambulansen och innehåller statushantering, kart- och navigationsstöd.

 

amPHI, den centrala delen i lösningen, sköter hantering av patientjournalen, kommunikationen med akutmottagningarna och andra intressenter, rapporter och statistik.

 

Corpuls3, övervakning av patienten och registrering av EKG.

 

 AmPHI och Corpuls3 placering i en ambulans.

Utrustning på sjukhus

Separata datorer med översiktsskärmar eller ordinarie datorer på akutmottagning och hjärtintensivavdelning, HIA, där sjukvårdspersonalen kan ta del av vilka ambulanser som är på väg till just denna mottagning och med säker inloggning ta del av mer detaljerad patientinformation.

 

AmPHI på mottagande enhet – ta del av patientinformation.

Införande

All ambulanspersonal i landstinget, liksom vårdpersonal på akutsjukhusens akutmottagningar och andra mottagande enheter, berörs.

Systemet har införts stegvis. En pilotdrift genomfördes 2016 och breddinförandet var klart första kvartalet 2017. Det innebär att alla ordinarie ambulanser inklusive intensivvårdsambulansen och helikoptern använder Frapp. Dessutom finns Frapp i drift på sju akutsjukhus (sju akutmottagningar för vuxna och tre akutmottagningar för barn) och på länets psykiatriska akutmottagning. Anslutning till Frapp av fler mottagande enheter, såsom närakuter och geriatriska kliniker kommer att ske under 2018.

Användarstöd

Utbildningsmaterial, funktionsvägledningar och gemensamma rutiner som ska stödja användarna har tagits fram och uppdateras fortlöpande i samband med releaser och förbättringar som beslutas inom förvaltningen.

Utbildning

Utbildningen vänder sig till två målgrupper, ambulanssjukvård respektive mottagande enheter. Den bedrivs både lärarledd via super users och som en e-utbildning där medarbetaren kan göra utbildningen eller uppdatera sina kunskaper på egen hand.

E-utbildningen finns tillgänglig via Lärtorget. Inloggning sker med eTjänstekort och kod.

  • FRAPP e-lärande för ambulanspersonal
  • FRAPP e-lärande för mottagande enheter
  • FRAPP EKG

Funktionsvägledningar

Funktionsvägledningarna visar hur du kan hantera olika funktioner i Frapp, både i amPHI-mobile och amPHI-web.

Anslutningsprocessen för behörighet till Frapp

För att få tillgång till Frapp krävs att alla användare loggar in med e-tjänstekort och kod. Användare såväl inom ambulanssjukvården som mottagande enheter måste vara inlagda i katalogen EK eller HSA för att kunna logga in i Frapp. Under februari 2016 kommer instruktioner om hur anslutning sker vara klart för att personalen ska få rätt roller och behörigheter.

Dokumentet för hur anslutningsprocessen går till kan du ladda ner här:

Förvaltning

Enheten för prehospital vård och medicinsk service på hälso- och sjukvårdsförvaltningen förvaltar Frapp. Frapp ingår i objektet Ambulans. Regional förvaltningsorganisation är etablerad och arbetar parallellt med projektet tills det avslutas.

Kontakt

För frågor om projektet mejla till:

För frågor om förvaltning, mejla till:

Läs mer om ambulanssjukvård