Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Som vårdpersonal ska du i första hand beställa en sjuktransportenhet när en patient behöver flyttas mellan vårdinrättningar. Sjuktransportenheterna är till patienter som är i behov av viss vård eller övervakning under transporten och som har låg sannolikhet att försämras under resan.

En sjuktransportenhet är bemannad med en grundutbildad sjuksköterska och en ambulanssjukvårdare. Sjuktransportenheterna har något mindre medicinteknisk utrustning jämfört med vanlig ambulans. Är patienten instabil ska transporten utföras av en förbeställd ambulans eller intensivvårdsambulans. Bedömning av vilken transport som är mest lämplig för patienten avgörs av SOS Alarm.

Året runt finns tre ordinarie sjuktransportenheter. Dessa är i drift vardagar klockan 9-20. Inför jul, samt mellan jul och nyår (vecka 51 och 52) utökas antalet enheter till fem stycken.

Om patienten inte behöver vård eller övervakning under transporten, men har behov av att ligga ner, beställer du en liggande persontransport.

OBSERVERA Namnbyte för sjuktransporter till transportambulanser från 1 januari 2018

Den 1 januari 2018 byter sjuktransportenheterna namn till transportambulanser. Namnbytet går i linje med hur det ser ut nationellt och ska bidra till att tydliggöra de olika transporterna.

Beställning av transport med vårdbehov

Du gör beställningen av ej akut transport med sjukvårdsenhet, utomlänsambulans eller ambulans på en webbportal där du loggar in med SITHS-kort. Det är landstingets prioriterings- och dirigeringstjänst, SOS Alarm, som prioriterar och dirigerar transporter med vårdbehov.

Du kan även beställa via telefon 08-454 21 00.

Du behöver lämna uppgifter om:

  • patientens medicinska status
  • telefonnummer till beställaren
  • telefonnummer till hämtplats
  • hämtadress, alltså sjukhus eller inrättning, gatuadress, avdelning, mottagning, antal trappor, portkoder och hur ambulanspersonal kommer in då patienten befinner sig på en låst avdelning
  • patientens namn och personnummer
  • lämningsadress, alltså sjukhus, inrättning, gatuadress, avdelning, mottagning, antal trappor, portkoder och hur ambulanspersonalen kommer in om det är låst avdelning.

Transportjournal

Stockholms läns landsting har tagit fram en transportjournal som ska användas vid beställning av transporter med vårdbehov mellan vårdenheter.

Transportjournalen förtydligar ansvaret mellan den vårdpersonal som beställt ambulansen, och ambulanspersonalen.

Beställning av transport utan vårdbehov

Är du i behov av transport utan vårdbehov kan du beställa liggande persontransport.

Läs mer

Kontakt för vårdgivare