Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Det nya sjukhuset innebär att vårdkartan till viss del ritas om för länets invånare. En del patienter som hittills fått vård på Karolinska universitetssjukhuset i Solna kommer istället att tas emot av andra vårdgivare i Stockholmsområdet. Cirka 260 000 öppenvårdsbesök kommer fram till 2018 att föras över till andra mottagningar och sjukhus i länet.

I november 2016 flyttar de första av Karolinska universitetssjukhusets verksamheter in i den nya byggnaden. Övriga verksamheter flyttar in 2018 då hela sjukhuset står klart.

20 november: Hjärt-, lung- och thoraxsjukvården flyttar

Söndagen den 20 november flyttar hjärt-, lung- och thoraxsjukvården för vuxna, i form av såväl slutenvård och operationsavdelningar som öppenvård, in i den nya sjukhusbyggnaden. Patienter och personal flyttar inte bara in i en ny byggnad utan möter också ny teknik och nya servicefunktioner.

Ny adress: Eugeniavägen 23

Nationella och internationella erfarenheter visar att det är viktigt att genomföra en flytt med lägre vårdproduktion än vanligt. Därför kommer Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, Danderyds sjukhus, Södersjukhuset, Capio S:t Görans sjukhus och Södertälje sjukhus att avlasta Karolinska genom att ta emot fler hjärt- och lungpatienter under perioden 11 november – 5 december. Norrtälje sjukhus kommer också att bidra genom att avlasta Danderyds sjukhus.  

27 november: Barnakutmottagningen och delar av barnsjukvården flyttar

Söndagen den 27 november flyttar barnakutmottagningen, den slutna barnsjukvården och vissa delar av öppenvården från Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna till sina nya lokaler. Klockan 06.00 stänger akutmottagningen i sina gamla lokaler och öppnar samtidigt i sina nya lokaler i den nya sjukhusbyggnaden. En stor del av öppenvården för barn blir kvar i de nuvarande lokalerna.

Ny adress för barnakutmottagningen: Anna Steckséns gata 35.

Ny adress för delar av barnsjukvården: Eugeniavägen 23

Parkeringsgarage finns i närheten och området är tydligt skyltat.

Barnverksamheten kommer att avlastas under inflyttningen. Mellan den 21 november och den 12 december avlastar Karolinska universitetssjukhuset Huddinge och Södersjukhuset de flyttande verksamheterna.

Inneliggande patienter flyttas i säng via kulvert till den nya sjukhusbyggnaden. Föräldrar eller närstående följer, tillsammans med vårdpersonal, med barnen under flytten som beräknas ta cirka 15 minuter från det gamla sjukhuset till det nya.

Viktigt för dig som vårdgivare

Under flyttperioden är det särskilt viktigt att endast barn som behöver barnsjukhusens resurser söker på Astrid Lindgrens barnakut i Solna. För patienter, vars tillstånd inte är livhotande eller mycket allvarligt, kan väntetiden bli lång och patienter kommer på plats att bli hänvisade till andra mottagningar.

Hänvisning redan från början till närakuter och primärvård spelar här en mycket viktig roll för att säkra att akutsjukhusens resurser används till rätt patienter under flyttperioden. Det är därför viktigt att ni, när det är medicinskt motiverat, informerar era patienter om att barn kan få snabbare hjälp på närakuter och husläkarmottagningar om de inte är livhotande eller mycket allvarligt sjuka.

Information till patienter och invånare

Hjärt-, lung- och thoraxsjukvården

Patienterna inom hjärt-, lung- och thoraxkliniken får i första hand information om flytten från den vårdpersonal som tar hand om dem samt i kallelsen.

En del kan komma att få sin vård på ett annat sjukhus än de brukar. Om detta blir aktuellt så kommer vårdpersonalen att se till att det finns plats för den berörde patienten på ett utvalt sjukhus samt informera om detta. Information finns också på

Barnsjukvården

Patienter inom barnsjukvården får i första hand information om flytten från den vårdpersonal som tar hand om dem samt i kallelsen. Under tiden för flytten av akutmottagningen finns guider och information på sjukhusområdet i Solna om vad som händer. Information finns också på

Vissa barn kan också, efter bedömning, komma att få vård på ett annat sjukhus. Om detta blir aktuellt så kommer vårdpersonalen att se till att det finns plats på ett utvalt sjukhus samt informera om detta.

Informationsinsats till föräldrar

Med avsändare 1177 Vårdguiden genomförs en informationsinsats till länets alla föräldrar om var man ska söka vård för sitt barn. Målet är att andelen småbarnföräldrar som söker vård på adekvat vårdinstans utifrån barnets symtom och tillstånd ska öka. I oktober lanserades till exempel en särskild Facebooksida för småbarnsföräldrar och med 1177 Vårdguidens decembernummer kommer en särskild barnbilaga.

Inför barnakutens flytt kommer också information att finnas på 1177.se och i 1177 Vårdguidens tidning. Från den 20 november blir det annonser på nätet och i Metro och länets lokaltidningar.

Information till sjuktransporter och ambulans

Mellan den 11 november och den 12 december 2016 kommer prioriterings- och dirigeringstjänsten att styra vissa ambulanser från Karolinska Solna till andra akutsjukhus. Syftet är att frigöra kapacitet för att kunna genomföra flyttarna. Efter denna period trappas vårdkapaciteten gradvis upp igen. Den nya ambulanshallen öppnar den 20 november och ligger på Anna Steckséns gata 29 (infart) och 27 (utfart). Sekundärtransporter med ambulans sker via garageinfarten Eugeniavägen 23 nedre. För övriga sekundärtransporter gäller de vanliga adresserna.

Om Framtidens hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvården i Stockholms län genomgår stora förändringar just nu. Totalt satsas 41 miljarder kronor under de kommande tio åren (2017-2026), bland annat för att rusta upp och bygga ut länets sjukhus.

Kort om framtidens hälso- och sjukvård

Stockholmsregionen är en av Europas snabbast växande storstadsregioner. För att möta framtidens vårdbehov genomför landstinget just nu en av de största satsningarna någonsin inom hälso- och sjukvården. En satsning på cirka 41 miljarder som ska resultera i mer vård, bättre lokaler och nya arbetsmetoder.

Mer information

Läs mer om Karolinska universitetssjukhusets flytt till den nya sjukhusbyggnaden på karolinska.se. Här finns bland annat flyttinformation på andra språk och en ny karta över Karolinska Solna som börjar gälla 20 november:

Ladda ner eller beställ foldern Hur akut är akut? och ge till era patienter. Här finns information om hur man hittar rätt i vården och hur man gör när barn behöver vård snabbt: