Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Snart kommer nya Hänvisningsstöd SLL

Under första veckan i november publiceras en ny och mer användarvänlig version av Hänvisningsstöd SLL här på Vårdgivarguiden.

Målet för den akuta vården är att invånarna ska få vård med rätt kompetens på rätt plats och i rätt tid, utifrån medicinskt behov. För att nå målet krävs att alla vårdgivare hänvisar patienterna till rätt vårdform enligt en gemensam rutin. Därför behöver alla medarbetare känna till den nya strukturen för akut vård och vilken vårdform som tar hand om olika skador och sjukdomar. Hänvisningsstöd SLL ska göra hänvisningarna till annan vårdform patientsäkra, tydliga och enhetliga. Här hittar du hänvisningsstödet och stöd i att börja använda det i din verksamhet.

Detta är Hänvisningsstöd SLL

Hänvisningsstödet innehåller över 2 000 symtombeskrivningar hämtade från det nationella rådgivningsstödet som idag används av 1177 Vårdguiden på telefon och många vårdcentraler. I nationella rådgivningsstödet är symtomen kopplade till en brådskegrad.

I Hänvisningsstöd SLL har varje symptombeskrivning även kopplats ihop med den lämpligaste av SLL:s olika vårdformer, exempelvis rådgivning från 1177 Vårdguiden, husläkarmottagning, närakut, akutmottagning, gynekologimottagning eller barn- och ungdomsmottagning.

Kontakt för synpunkter och frågor

Mejla synpunkter och frågor till hänvisningsstödets funktionsbrevlåda:

hanvisning.hsf@sll.se

Alla frågor besvaras så snabbt som möjligt under dagtid på vardagar. Synpunkter tas tacksamt emot och ligger till grund för hänvisningsstödets fortsatta utveckling.

Hänvisningsstöd SLL kommer att utvecklas successivt och målet är att alla vårdgivare på sikt ska få tillgång till ett effektivt och användarvänligt digitalt stöd.

Gemensam rutin är avgörande för en effektiv akut vård

Johan Bratt är chefläkare i Stockholms läns landsting och en av de ansvariga för genomförandet av den nya strukturen för akut vård.

Beslut om rutin för gemensam hänvisning

Från den 4 april, 2018 ska alla vårdgivare som har avtal med Stockholms läns landsting hänvisa patienter i enlighet med Hänvisningsstöd SLL.

Säkert, tryggt och tydligt

Jörgen Sälde är biträdande verksamhetschef och medicinskt ansvarig läkare, Närakut SLSO. Han är en i arbetsgruppen som tagit fram Hänvisningsstöd SLL. Här berättar han om hur hänvisningsstödet ska göra nytta i vården.

Alla vårdgivare ska hänvisa enligt Hänvisningsstöd SLL. För att komma igång behöver man först förstå den nya strukturen för akut vård och de olika vårdformernas olika uppdrag. Här hittar du faktamaterial, filmer och presentationer som underlättar både för chefer och enskilda medarbetare att sätta sig in i de nya rutinerna.

Mer information om den nya strukturen för akut vård

Frågor och svar