Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Sökträffar

Akut kirurgi 2017 - Behandlingsprogram

Programmet är hjälpmedel inom akutverksamheten på akutmottagningar inom SLL, men ska inte ersätta de lokala behandlingsprogram som finns vid klinikerna. Rekommendationerna är inte i alla lägen...

Biobanker i hälso- och sjukvården

Lagen om biobanker i hälso- och sjukvården reglerar hur biologiskt material från människa får användas för vissa ändamål.

Lagen om biobanker i hälso- och sjukvården reglerar hur biologiskt material från människa får användas för vissa ändamål.

FoUU-strategi

Forskning, utveckling och utbildning (FoUU) i Stockholms läns landsting är i hög grad inriktad på de stora folksjukdomarna eller områden där stora behov finns av att förbättra vården.

Förkoms rekommendationer

Gäller arbetet med bedömning av funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning i relation till arbete samt utfärdande av medicinska utlåtanden inom sjukvården i Stockholms län.

Jämställdhetspolicy

Strategier för jämställdhetsarbetet inom Stockholms läns landsting omfattar utbildning, utvecklingsarbete och uppföljning.

Kohortvård vid ESBLcarba och calicivirus

Dokumentet är avsett som en hjälp att förstå innebörden av kohortvård i de två handlingsprogram som omfattar vård av patienter med ESBLcarba eller calicivirusinfektion.

Mediemedverkan - riktlinjer

Vårdgivaren ska i detta sammanhang, liksom vid alla andra vårdkontakter, bemöta patienter och anhöriga med en god etik och stor respekt.

Stroke

Regionalt vårdprogram för handläggning av stroke i SLL och komplettering till vårdprogrammet - Prehospital förvarning av strokepatienter till sjukhusläkare och triagering av patienter med symptom på...

Regionalt vårdprogram för handläggning av stroke i SLL och komplettering till vårdprogrammet - Prehospital förvarning av strokepatienter till sjukhusläkare och triagering av patienter med symptom på...

Transkulturellt Centrum - kunskapscentrum

Transkulturellt Centrum, TC, är Stockholms läns landstings kunskapscentrum i transkulturell psykiatri, vård och tandvård för asylsökande och flyktingar samt hälsokommunikation.

Vård i dialog - policy

Att patienten medverkar vid och tar ansvar för vård och behandling är väsentligt för ett gott vårdresultat.

Visar 1-30/51